Wysokość płatności bezpośrednich stosowanych w 2018 r

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 wynoszą:

1. Jednolita płatność obszarowa – 459,19 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha

4. Płatność dodatkowa – 178,01 zł/ha

5. Płatność do bydła – 293,04 zł/szt.

6. Płatność do krów – 373,70 zł/szt.

7. Płatność do owiec – 101,39 zł/szt.

8. Płatność do kóz – 54,78 zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do pierwszych 75 ha) – 721,04 zł/ha

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do powierzchni ponad 75 ha) – 360,52 zł/ha

11. Płatność do roślin pastewnych – 438,71 zł/ha

12. Płatność do chmielu – 2 129,87 zł/ha

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 065,89 zł/ha

14. Płatność do buraków cukrowych – 1 495,63 zł/ha

15. Płatność do pomidorów – 3 320,78 zł/ha

16. Płatność do truskawek – 1 054,35 zł/ha

17. Płatność do lnu – 486,12 zł/ha

18. Płatność do konopi włóknistych – 235,26 zł/ha

19. Płatność do tytoniu - Virginia – 3,50 zł/kg

20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń – 2,46 zł/kg

Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2018 r. wynosi 14,8 mld zł (3,46 mld euro)1).

Kwoty przeznaczone na poszczególne płatności przedstawia poniższa Tabela.

Rodzaj płatności bezpośrednich

Koperta finansowa na rok 2018[1]

[tys. euro]

[tys. zł]

Jednolita płatność obszarowa

1 533 762

6 560 514

Płatność za zazielenienie

1 029 371

4 403 032

Płatność dla młodego rolnika

68 625

293 537

Płatność dodatkowa

293 930

1 257 256

Płatność do bydła

173 485

742 066

Płatność do krów

153 420

656 237

Płatność do owiec

4 702

20 111

Płatność do kóz

269

1 151

Płatność do roślin strączkowych na ziarno

51 469

220 152

Płatność do roślin pastewnych

17 156

73 384

Płatność do chmielu

845

3 616

Płatność do ziemniaków skrobiowych

8 749

37 424

Płatność do buraków cukrowych

81 999

350 743

Płatność do pomidorów

2 836

12 129

Płatność do truskawek

9 948

42 550

Płatność do lnu

577

2 467

Płatność do konopi włóknistych

94

402

Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

18 495

79 111

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

10 381

44 402

 

[1] Podane kwoty nie uwzględniają redukcji kwoty jednolitej płatności obszarowej powyżej 150 tys. euro oraz dyscypliny finansowej. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie za 2018 r. został ustalony na podstawie art. 106 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 września 2018 r.) i wynosi 4,2774 zł za 1 EUR.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.10.2018 12:52
Osoba publikująca: Iwona Chromiak
Zmodyfikowano: 17.10.2018 12:52
Osoba modyfikująca: Iwona Chromiak