W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„European Day of Remembrance for the Victims of Totalitarian Regimes”

15.04.2019

Informacja o obchodach Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

W dniach 23 – 24 sierpnia 2019 r. w Warszawie odbędą się obchody Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

Uroczystości będą miały miejsce w 80-tą rocznicę podpisania układu pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim (Pakt Ribbentrop–Mołotow), którego realizacja doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, a w konsekwencji do niezmierzonych tragedii i cierpień setek milionów ludzi. Wobec społeczeństw Europy Środkowo–Wschodniej zbrodnicze praktyki miały miejsce jeszcze wiele lat po jej zakończeniu.

W celu upamiętnienia ofiar masowych eksterminacji, a także ugruntowania demokracji oraz wzmocnienia pokoju i stabilizacji w Europie, Parlament Europejski proklamował w dniu 23 września 2008 r. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

Uroczystości upamiętniające przedstawicieli narodów, którzy stracili życie w czasach zniewolenia przez komunizm i nazizm rozpoczną się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37. W ich zasadniczej części odbędzie się dyskusja Ministrów Sprawiedliwości Państw Unii Europejskiej zwieńczona podpisaniem wspólnej Deklaracji oraz debata przedstawicieli środowisk naukowych. Uczestnicy obchodów wezmą również udział w zwiedzaniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W dniu 24 sierpnia 2019 r. planowane jest zwiedzanie Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince.

Prosimy zaproszone osoby, które chcą wziąć udział w obchodach, o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres e-mail dayofremembrance@ms.gov.pl do dnia 17 maja 2019 r. Na wskazany adres e-mail prosimy kierować również pytania i wątpliwości dotyczące spraw organizacyjnych.

Materiały

SPOTKANIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI UE
SPOTKANIE​_MINISTRÓW​_SPRAWIEDLIWOŚCI.docx 0.02MB

Information about the commemorationof the European Day of Remembrance for the Victims of Totalitarian Regimes

The commemoration of the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian Regimes will be held in Warsaw from 23 to 24 August 2019.

The celebrations will take place on the 80th anniversary of the agreement between German Third Reich and the Soviet Union (the Molotov – Ribbentrop Pact), the implementation of which led to the outbreak of World War II and, consequently, to an unimaginable tragedy and suffering of hundreds of millions of people. Such atrocious crimes committed against people living in the Central and Eastern Europe continued many years after the end of the war.

The European Day of Remembrance for the Victims of Totalitarian Regimes was proclaimed by the European Parliament on 23 September 2008 in order to commemorate the victims of mass exterminations, to strengthen democracy and enhance peace and stability in Europe.

The celebrations commemorating the victims who lost their lives in times of enslavement by communism and nazism will start on 23 August 2019 at 11 a.m. in the Museum of Cursed Soldiers and Political Prisoners of the Polish People's Republic in Warsaw at 37 Rakowiecka Street. The focal points of the celebrations will be a discussion among the ministers of justice of EU Member States closed with the signing of a joint declaration and a debate of the representatives of academia. Participants will also visit the Museum of Cursed Soldiers and Political Prisoners of the Polish People's Republic in Warsaw. On 24 August 2019 a visit is planned to the Nazi German Extermination and Concentration Camp in Treblinka. A detailed agenda for the celebrations will be sent in the next months.

We kindly ask the invited guests to confirm their attendance via the attendance form attached below and to send the completed form via e-mail to dayofremembrance@ms.gov.pl by 17 May 2019. Please use the e-mail address provided above for any questions or doubts related to organisational matters. 

Materiały

MEETING OF MINISTERS OF JUSTICE
MEETING​_OF​_MINISTERS​_OF​_JUSTICE.docx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.04.2019 08:04 Kamila Jarosławska
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 08:04 Kamila Jarosławska