W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 790)), jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

Jednostki organizacyjne podległe:

 1. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
 2. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 3. Centralny Zarząd Służby Więziennej
 4. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
 5. Areszty śledcze
 6. Zakłady karne
 7. Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi
 8. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
 9. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
 10. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
 11. Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich
 12. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

Jednostki organizacyjne nadzorowane:

 1. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 2. Sądy powszechne – w zakresie nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów
 3. Ośrodki kuratorskie - otwarte placówki resocjalizacyjne dla nieletnich, działające przy sądach rejonowych.
 4. Sądy wojskowe – w zakresie zwierzchniego nadzoru Ministra Sprawiedliwości w zakresie organizacji i działalności administracyjnej sądów
 5. Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 6. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie
 7. Izby morskie – w zakresie zwierzchniego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością przewodniczących i wiceprzewodniczących tych izb oraz trybu postępowania przed izbami
 8. Ośrodki kuratorskie
 9. Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

 

Szczegółowy wykaz jednostek zamieszczony jest w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości.

Materiały

Ośrodki kuratorskie

Nadzór DWOiP
Wydział kurateli

Materiały

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.04.2022 14:42 Patryk Polnik
Pierwsza publikacja:
05.10.2018 13:51 Andrzej Niedziałek
{"register":{"columns":[]}}