Kontakt

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888

e-mail: kontakt@ms.gov.pl


Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Ministra Sprawiedliwości należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33


Kierowanie korespondencji w sprawach należących do zakresu właściwości Prokuratora Generalnego (w szczególności mających za przedmiot działalność jednostek organizacyjnych prokuratury bądź poruszających kwestie należące do zakresu właściwości jednostek organizacyjnych prokuratury) należy wysyłać na adres:

Prokuratura Krajowa
ul Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Link do strony Prokuratury Krajowej: http://pk.gov.pl/

Skarga/wniosek nadesłana do organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia podlega przekazaniu właściwemu organowi (art. 231 kpa).


Informacja dla Obywatela


tel. 222 500 115 
Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 


tel. 22 52 12 888
Centrala Ministerstwa Sprawiedliwości

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.06.2019 17:26
Osoba publikująca: Krzysztof Krzemiński
Zmodyfikowano: 05.06.2019 17:26
Osoba modyfikująca: Krzysztof Krzemiński