Dr Marcin Wielec nowym dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Dr Marcin Wielec nowym dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał w piątek (7 czerwca 2019 r.) dr. Marcina Wielca na stanowisko Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Akt powołania w imieniu ministra przekazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który dotychczas zajmował stanowisko dyrektora IWS.

Marcin Wielec, jest doktorem nauk prawnych, absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tej samej uczelni w 2008 r. obronił rozprawę doktorską. Od 2003 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Autor i współautor kilku książek oraz szeregu artykułów naukowych z zakresu postępowania karnego.

Członek Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja“. Autor ekspertyz i opinii prawnych dla instytucji publicznych. Główne obszary zainteresowań badawczych to: prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie dyscyplinarne, prawo karne wykonawcze. Zainteresowany zwłaszcza korelacją postępowania karnego z prawem kanonicznym, prawem administracyjnym, prawem dyscyplinarnym a także zagadnieniami związanymi z aksjologią postępowania karnego.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.06.2019 12:24
Osoba publikująca: Milena Domachowska
Zmodyfikowano: 10.06.2019 14:57
Osoba modyfikująca: Milena Domachowska