W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Formularze wniosków w postępowaniu upadłościowym - c.d.

Materiały

Upadłość konsumencka - Poradnik
upadlosc​_konsumencka​_internet-calosc.pdf 0.37MB

Poradnik został sporządzony według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2015 roku, tym samym korzystając z niego należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym, wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, także w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej.

Najważniejsze z nich to wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta na formularzu (link do formularzy) oraz możliwość wystąpienia przez byłego przedsiębiorcę, wspólnika osobowych spółek handlowych albo osobę prowadzącą działalność gospodarczą bez jej zgłoszenia we właściwym rejestrze (art. 8 i 9 Prawa upadłościowego) o ogłoszenie upadłości w trybie przepisów o upadłości konsumenckiej (tytuł V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowego), bez konieczności oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru lub zaprzestania działalności gospodarczej.

Ponadto, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w spawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 roku, poz. 2185) wprowadziło zmiany właściwości sądów upadłościowych.

Tym samym, sprawy upadłości konsumenckiej, które do dnia 31 grudnia 2015 roku były we właściwości:

  • Sądów Rejonowych w Łomży, Ostrołęce i Suwałkach - znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Białymstoku;
  • Sądu Rejonowego w Słupsku – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku;
  • Sądu Rejonowego we Włocławku – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu;
  • Sądów Rejonowych w Nowym Sączu i w Tarnowie – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia;
  • Sądów Rejonowych w Siedlcach i Zamościu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
  • Sądu Rejonowego w Sieradzu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi;
  • Sądu Rejonowego w Koninie – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu;
  • Sądów Rejonowych w Krośnie, Przemyślu oraz Tarnobrzegu – znajdą się we właściwości Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.08.2020 08:42 Patryk Polnik
Pierwsza publikacja:
08.07.2019 12:12 Kamila Jarosławska
{"register":{"columns":[]}}