W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Rejestr Sądowy

Informacja dla klientów CI przy ul. Czerniakowskiej 100

Uprzejmie informujemy, że:

 • w dniu 24 grudnia 2020 r. oraz
 • w dniu 31 grudnia 2020 r.

Sala obsługi interesanta KRS, CRZ KW, przy ul. Czerniakowskiej 100 będzie czynna w godzinach 8:15 -12:00

Ostrzeżenia

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega przed firmami komercyjnymi podszywającymi się pod Krajowy Rejestr Sądowy.

Firmy wykorzystując zbieżność nazw z prawdziwymi (np. Krajowy Rejestr Sadowy, Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) oferują odpłatny dostęp do danych zawartych w prowadzonych przez siebie rejestrach. Dane zamieszczone w prywatnych rejestrach stanowią kopię danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, do których dostęp jest bezpłatny. Przestrzega się przedsiębiorców przed korzystaniem z usług firm podszywających się pod Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS:

 1. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku:
   88 1010 1270 0010 7822 3100 0000
  ) wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.      
 2. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie:
 1. przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 
 2. przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie
  (
  nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000)
 1. Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek.
 2. Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp. należy wpłacać konto sum na zlecenie sądu, który rozpoznaje wniosek (prowadzi postępowanie).

Dokonując wpłaty (z pkt 2b, 3 i 4) należy w tytule przelewu zamieścić:

 • sygnaturę sprawy, nr KRS podmiotu lub numer karty dłużnika
 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu
 • adres
 • zaliczka (na biegłego, tłumacza, wynagrodzenie dla kuratora, inna)

Do wniosków od których opłata wniesiona została w sposób opisany w pkt. 2b, 3 i 4 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Informacja dla klientów

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informuje, że nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy "Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego", który podaje adres Czerniakowska 71,  00-715, Warszawa.  Podmiot ten przesyła "Zawiadomienia" o "uruchomieniu usługi umożliwiającej pobieranie odpisów z KRS" po wniesieniu aktywacyjnej "opłaty administracyjnej 400 PLN     w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia".

Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które otrzymały takie druki nie są zobowiązanie do wniesienia opłaty.

Informacja o uruchomieniu nowej usług

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 15 marca 2018 roku na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ udostępniło bezpłatną usługę: Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgodnie z art. 19e ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku  o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z póź. zm.)  dodanym ustawą  z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustawa (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) złożenie dokumentów, o których  mowa w art. 69 oraz 70a  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 .poz. 395) następuje, przez zgłoszenie  za pośrednictwem systemu teleinformatycznym udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

System Repozytorium Dokumentów Finansowych umożliwia:

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Począwszy od 15 marca 2018 r., skuteczne złożenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych  zwalnia  z obowiązku odpłatnego złożenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (udostępnionego pod nazwą „Portal S24 – rejestracja Spółki Inne wnioski”) wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Uwagi

 • Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie. Zakładanie konta w Repozytorium Dokumentów Finansowychzostało opisane w „Instrukcji tworzenia i obsługi kont w portalu S24 i RDF”.
 • Formularz zgłoszenia oraz załączone dokumenty wymagają podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Bezpłatne wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyszukiwanie dokumentów finansowych nie wymaga posiadania konta  w systemie.

Materiały

Otwórz stronę e-KRS
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 11:08 Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Krajowy Rejestr Sądowy 16.0 05.07.2021 10:21 Patryk Polnik
Krajowy Rejestr Sądowy 15.0 01.07.2021 11:03 Adam Gorzkowski
Krajowy Rejestr Sądowy 14.0 01.07.2021 11:03 Adam Gorzkowski
Krajowy Rejestr Sądowy 13.0 01.07.2021 11:02 Adam Gorzkowski
Krajowy Rejestr Sądowy 12.0 29.03.2021 08:56 Marek Kołodziejczyk
Krajowy Rejestr Sądowy 11.0 03.03.2021 14:13 Marek Kołodziejczyk
Krajowy Rejestr Sądowy 10.0 03.03.2021 14:10 Marek Kołodziejczyk
Krajowy Rejestr Sądowy 9.0 03.03.2021 14:07 Marek Kołodziejczyk
Krajowy Rejestr Sądowy 8.0 03.03.2021 14:06 Marek Kołodziejczyk
Krajowy Rejestr Sądowy 7.0 03.03.2021 13:56 Marek Kołodziejczyk
Krajowy Rejestr Sądowy 6.0 18.12.2020 11:39 Adam Gorzkowski
Krajowy Rejestr Sądowy 5.0 08.12.2020 14:06 Patryk Polnik
Krajowy Rejestr Sądowy 4.0 03.01.2020 09:12 Barbara Koch
Krajowy Rejestr Sądowy 3.0 20.12.2019 13:34 Barbara Koch
Krajowy Rejestr Sądowy 2.0 20.12.2019 13:30 Barbara Koch
Krajowy Rejestr Sądowy 1.7 13.06.2019 11:48 Barbara Koch
Krajowy Rejestr Sądowy 1.6 16.05.2019 15:01 Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.5 14.05.2019 15:03 Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.4 08.05.2019 11:11 Barbara Koch
Krajowy Rejestr Sądowy 1.3 25.04.2019 13:08 Adam Gorzkowski
Krajowy Rejestr Sądowy 1.2 25.04.2019 12:30 Adam Gorzkowski
Krajowy Rejestr Sądowy 1.1 30.10.2018 11:08 Kamila Jarosławska
Krajowy Rejestr Sądowy 1.0 30.10.2018 11:08 Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP