W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Międzynarodowe postępowania rodzinne

Od 27 sierpnia 2018 roku obowiązuje ustawa z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U.2018.416).


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, polskim organem centralnym wykonującym zadania przewidziane w sprawach objętych: konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., europejską konwencją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzoną w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r., konwencją o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzoną w Hadze dnia 19 października 1996 r. i rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, jest Minister Sprawiedliwości.

 

Dodatkowo, Ministerstwo Sprawiedliwości pełni rolę organu centralnego w międzynarodowych postępowaniach rodzinnych dot. spraw alimentacyjnych na podstawie:

  •  art. 49 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, 
  • art. 4 Konwencji haskiej o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzonej dnia 23 listopada 2007 roku,
  • art. 2 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.,
  • umów dwustronnych zawieranych pomiędzy RP a innymi państwami dot. obrotu prawnego w sprawach rodzinnych.

 

KONTAKT:

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33
tel.: 22 23 90 470
fax.: 22 89 70 321

email: Polandchildabduction@ms.gov.pl (sprawy uprowadzeniowe, sprawy opiekuńcze);
           alimenty@ms.gov.pl (sprawy alimentacyjne)

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Organu Centralnego - Stop Uprowadzeniom Dzieci (po kliknięciu poniżej), na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące organu. Strona umożliwia skorzystanie z interaktywnych formularzy wniosków (w kilkunastu wersjach językowych, również do pobrania).

 

Materiały

Stop Uprowadzeniom Dzieci
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.08.2022 12:03 Patryk Polnik
Pierwsza publikacja:
08.07.2019 12:16 Monika Bieniek-Ciarcińska
{"register":{"columns":[]}}