W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowy numer kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”

20.04.2021

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Nieruchomości@”. Czasopismo zostało wpisane do wykazu czasopism naukowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki. Liczba przyznanych punktów wynosi 70.

Nowy numer czasopisma

W najnowszym numerze znalazły się artykuły dotyczące problemów badawczych z różnych dziedzin prawnych. Dotyczą one m.in. istotnej z punktu widzenia ochrony konsumentów instytucji powierniczego przeniesienia własności nieruchomości w obrocie konsumenckim uregulowanej w art. 3871 do Kodeksu cywilnego, dodanym ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; podziału nieruchomości w trybie wnioskowym w kontekście przeciwdziałania tzw. mrożeniu gruntów na tle zasady lojalności w związku z  obowiązkiem zwrotowym z art. 136 ust.1 u.g.n., a także względów technicznych i prawnych jako przesłanek kwalifikacji nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na gruncie podatku od nieruchomości.

Ponadto opublikowany został artykuł z zakresu prawa karnego, dotyczący zakresu rozporządzania i korzystania z przedmiotu własności przez właściciela nieruchomości w razie zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego w postaci okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a k.p.k.).

Zaprezentowano także treści historycznoprawne, m.in. w zakresie znaczenia umów indemnizacyjnych w kontekście komunalizacji gruntów warszawskich na podstawie „dekretu warszawskiego” oraz próbę podsumowania 15 lat realizacji ustawy zabużańskiej.

Numer zawiera także artykuł na temat kierunków rozwoju orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących nieruchomości warszawskich w 2020 r. (cz. I) oraz glosę do wyroku NSA dot. charakteru prawnego uchwały o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji.

Czasopismo trafia do ponad 3 tysięcy adresatów w polsko i angielskojęzycznej wersji, zarówno drogą papierową, jak i elektroniczną.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego dr Anna Dalkowska, a przewodniczącym Rady Naukowej sędzia Sądu Najwyższego dr hab. Kamil Zaradkiewicz.

Zapraszamy wszystkich specjalistów w dziedzinie prawa związanej z tematyką nieruchomości do publikowania na łamach „Nieruchomości@”. Dotychczas opublikowane artykuły można znaleźć na stronie: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości