Patronaty

Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2015 r. wprowadzony został Regulamin obejmowania honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz uczestnictwa Ministra Sprawiedliwości w komitecie honorowym.

Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu honorowego lub członkostwa Ministra Sprawiedliwości w komitecie honorowym powinien:

  1. zapoznać się z Regulaminem obejmowania honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz uczestnictwa Ministra Sprawiedliwości w komitecie honorowym,
  2. wypełnić wniosek i wysłać na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Ministra, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa lub złożyć osobiście na Biurze Podawczym Ministerstwa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: patronaty@ms.gov.pl.

 

 Wnioski należy składać na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem przedsięwzięcia.

pdf regulamin-patronat-ms.pdf

0.09MB

docx wniosek_patronat-honorowy-ministra-sprawiedliwosci.docx

0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.10.2018 12:22
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 26.10.2018 12:22
Osoba modyfikująca: Kamila Jarosławska