W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt Krajowy Rejestr Mediatorów

Projekt pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM), przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych
w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • przeprowadzenie prac analitycznych oraz przygotowanie raportu nt. potrzeb związanych z realizacją projektu,
 • przeprowadzenie prac legislacyjnych,
 • przygotowanie i wdrożenie systemu o nazwie Krajowy Rejestr Mediatorów,
 • przeprowadzenie cyklu ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych zgodnych
  ze standardami ZSK,
 • przeprowadzenie działań informacyjnych,
 • przeprowadzenie szkoleń w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej mediacji online oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych.

Działania te skierowane są przede wszystkim do:

 • obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego,
 • organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji,
 • mediatorów,
 • osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

Partnerzy Projektu

baner z logami partnerów projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Partnerzy prowadzą Centra Arbitrażu i Mediacji, które powstały w ramach projektu Centra Arbitrażu i Mediacji (utworzone w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 oraz nr POWR.02.17.00-IP.04-00-0010/17).

Realizacja projektu w partnerstwie z ww. podmiotami zapewnia trwałość dotychczasowych interwencji podejmowanych przez resort w zakresie rozwoju mediacji w Polsce. Centra Arbitrażu i Mediacji posiadają doświadczenie w zakresie szkoleń z mediacji. Jako podmioty osadzone w środowisku lokalnym są zaangażowane w działania informacyjne oraz promocję idei mediacji w poszczególnych województwach.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Lider Projektu) odpowiedzialne jest za realizację następujących zadań: przeprowadzenie prac legislacyjnych wynikających z realizacji projektu, przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) oraz koordynowanie działań informacyjnych.

Materiały

KRM - ulotka
KRM - ulotka.pdf 1.98MB
Fiszka
Fiszka​_projektu.pdf 0.33MB
Podział zadań w projekcie
Podział​_zadań​_-​_terytorialny.pdf 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}