W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt KRM

Projekt pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych. Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz w/w webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Na projekt pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” składają się następujące działania:

 1. przeprowadzenie prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu,
 2. przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac analitycznych dot. potrzeb związanych
  z realizacją projektu,
 3. przeprowadzenie prac legislacyjnych wynikających z realizacji projektu,
 4. przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM),
 5. przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych, w tym w zakresie e-mediacji,
 6. przeprowadzenie działań informacyjnych.
   

Działania realizowane w ramach ww. projektu skierowane będą przede wszystkim do:

 • obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji,
 • mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

Przedmiotowy projekt jest realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Partnerzy prowadzą Centra Arbitrażu  i Mediacji, które powstały w ramach projektu Centra Arbitrażu i Mediacji, utworzone w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 oraz nr POWR.02.17.00-IP.04-00-0010/17. Realizacja projektu w partnerstwie z ww. podmiotami zapewni trwałość dotychczasowych interwencji podejmowanych przez resort w zakresie rozwoju mediacji w Polsce. Centra Arbitrażu i Mediacji posiadają doświadczenie w zakresie szkoleń z mediacji, w tym szkoleń mediatorów, co pozwoliło na powierzenie im w ramach projektu realizacje zadań w tym obszarze. Centra Arbitrażu i Mediacji jako podmioty osadzone w środowisku lokalnym, będą również zaangażowane w działania informacyjne, dotyczące propagowania idei mediacji w poszczególnych województwach. Do zadań jednego z partnerów tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II należeć będzie dodatkowo przeprowadzenie prac analitycznych dotyczących potrzeb społecznych zawiązanych z realizacją projektu oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych badań. Każdy z partnerów projektu będzie działał na danym rejonie, w których prowadzone będą szkolenia zgodne ze standardami ZSK, szkolenia o tematyce ODR oraz działania promocyjne.

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie odpowiedzialne za realizację następujących zadań: przeprowadzenie prac legislacyjnych wynikających z realizacji projektu, przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) oraz częściowe przeprowadzenie działań informacyjnych.

Materiały

KRM - ulotka
KRM - ulotka.pdf 1.98MB
Fiszka
Fiszka​_projektu.pdf 0.33MB
Podział zadań w projekcie
Podział​_zadań​_-​_terytorialny.pdf 0.17MB