W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości na sesji Komitetu Przeciwko Torturom

25.07.2019

Polska delegacja pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka uczestniczyła 23 i 24 lipca br. w 67. Sesji Komitetu Przeciwko Torturom w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Podczas sesji omawiane było VII Sprawozdanie Rządu RP z wykonywania postanowień Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Obrona VII Sprawozdania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonywania postanowień Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Sprawozdanie obejmuje okres od 15 października 2011 r. do 15 września 2017 r. Oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości w jego przygotowaniu uczestniczyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Zdrowia.

Minister Łukasz Piebiak podkreślił, że wszelkie rodzaje tortur i nieludzkiego traktowania polskie prawo uznaje za przestępstwo. Polska delegacja prezentowała w Genewie m.in. działania podejmowane dla poprawy warunków więźniów w zakładach karnych oraz program resocjalizacji oparty na pracy więźniów.
W ciągu ostatnich lat polepszyły się też warunki pobytu w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

Przedstawione Komitetowi sprawozdanie informuje również o wykonywaniu i upowszechnianiu przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podkreślono, że Polska coraz skuteczniej przeciwdziała przemocy w rodzinie, m.in. dzięki specjalnym ośrodkom wsparcia dla ofiar takiej przemocy i dodatkowym środkom z budżetu przeznaczanym na tę pomoc.

Członkowie Komitetu zadali polskiej delegacji pytania związane z przedstawionym sprawozdaniem, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi. W oparciu o przygotowane sprawozdanie oraz dodatkowe informacje przedstawione w Genewie Komitet wypracuje stanowisko na temat stanu przestrzegania zakazu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Komitet Przeciwko Torturom (CAT) został utworzony w 1988 r. na podstawie artykułu 17 Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania. Komitet nadzoruje realizację postanowień Konwencji. Państwa, które przystępują do Konwencji, zobowiązane są składać cykliczne sprawozdania rozpatrywane przez Komitet. Polska ratyfikowała tę konwencję w lipcu 1989 roku. 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

Zdjęcia (2)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.07.2019 15:38 Ewa Łosińska
Pierwsza publikacja:
26.07.2019 15:38 Ewa Łosińska