Informacja dla klientów

Article List

Elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów

Formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych

Udzielanie informacji z Rejestru Zastawów

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Wyżej wymienione dane są uzyskiwane z sądów rejestrowych. Minister Sprawiedliwości określa  w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy danych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 11:08
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 30.10.2018 11:08
Osoba modyfikująca: Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rejestr Zastawów 1.0 30.10.2018 11:08 Kacper Szczepaniak Kamila Jarosławska
Rejestr Zastawów 1.1 30.10.2018 11:08 Kacper Szczepaniak Kamila Jarosławska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP