W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sądy i więzienia – sprawne działania wobec zagrożenia koronawirusem

13.03.2020

Wielka operacja logistyczna związana z wprowadzeniem w wymiarze sprawiedliwości i więziennictwie środków bezpieczeństwa związanych z ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa przebiega bez zakłóceń – poinformowali na wspólnej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, wiceministrowie Anna Dalkowska i Michał Wójcik oraz gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

konferencja 13-03-2020

Jak podkreślono, w  sądach, zakładach karnych i innych instytucjach związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości sprawnie wdrażane są konieczne procedury bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony epidemiologicznej rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Głównego Inspektora Sanitarnego i Prezesów Sądów.

- Podporządkowanie się tym zasadom jest obywatelskim obowiązkiem każdego z nas. A naszym dodatkowym obowiązkiem, jako ludzi odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości, jest zachęcanie każdego, kto w tym obszarze się znajduje, do postępowania według reguł bezpieczeństwa. Musimy też gwarantować, by te reguły były wprowadzone w życie – mówił minister Zbigniew Ziobro.

Wiceminister Michał Wójcik, który jest przedstawicielem resortu w Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialnym za więziennictwo, zaznaczył,  że już dwa tygodnie temu przygotowane zostały wraz z Sanepidem specjalne procedury dotyczące wszystkich osób, które trafiają do zakładów penitencjarnych.

Poinformował również, że zakłady przywięzienne i jednostki budżetowe podległe ministerstwu będą  produkować maseczki ochronne, a także mogą uruchomić produkcję specjalnych kombinezonów i środków dezynfekujących.

Szerokie działania związane z reorganizacją pracy sądów i zapewnieniem w nich bezpieczeństwa zdrowotnego przedstawiła Wiceminister Anna Dalkowska, odpowiedzialna za nadzór nad sądownictwem.

- Ta operacja nie mogłaby się udać bez współpracy i zgodności stanowisk wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych – podkreśliła.

Na konferencji szczegółowo przedstawiono podjęte działania.

Sądy

Zgodnie z ustalonymi zaleceniami od dziś (13 marca) do 31 marca 2020 r. we wszystkich sądach w całym kraju wokandy ograniczone są tylko do najbardziej pilnych spraw.

Przeprowadzona została szeroka akcja informacyjna, dzięki której do stron postępowań sądowych oraz samorządów zawodów prawniczych dotarły wiadomości o sposobie funkcjonowania sądów w najbliższym czasie.

Rozpowszechniona została lista spraw pilnych, które nie mogą być przekładane na późniejszy termin, jaką Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Są to sprawy rekomendowane do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki. Zostały one wyłączone z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron. Są wśród nich m.in. sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania,  sprawy rodzinne i opiekuńcze, przeciwdziałania przemocy domowej, wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości prezesi sądów uruchomili specjalne mechanizmy ochrony przed zarażeniem koronawirusem.  Stosowane są procedury wzmożonej higieny i ograniczania kontaktów z osobami, które wracają z zagranicy z rejonów zagrożeń. Prowadzone są przesłuchania świadków za pomocą video, stosuje się telepracę. W budynkach sądowych dostępne są płyny odkażające, mierzona jest temperatura osób, które wchodzą do sądów. Ograniczono lub wstrzymano działanie biur obsługi interesantów i czytelni akt sadowych.

Więziennictwo

Procedury związane z przeciwdziałaniem epidemii są skutecznie wdrażane od dwóch tygodni i na bieżąco dostosowywane do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W izolacji przebywa 41 osadzonych, u których nie stwierdzono zarażenia koronawirusem, ale przebywali za granicą w rejonach zagrożonych epidemią.  Z tych samych powodów kwarantannę domową przechodzi 17 funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Od 12 marca we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych dokonywany jest profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren. Kontroli poddawani są także  osoby odwiedzające osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni Celsjusza, podejmowana jest decyzja o zakazie wejścia na teren jednostki.

W każdej chwili, w zależności od zaleceń służb sanitarnych, mogą zostać wprowadzone obostrzenia lub całkowity zakaz widzeń w zakładach karnych.  W sytuacji zagrożenia epidemią możliwe jest również wstrzymanie przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, w tym wyjść do pracy na zewnątrz.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach.

Monitorowana jest sytuacja w więziennictwie innych państw objętych występowaniem koronawirusa. W niektórych krajach więzienia są całkowicie zamykane dla osób z zewnątrz.

Kuratorzy sądowi i specjaliści

Reorganizacja  pracy objęła również kuratorów sądowych i Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów. Zgodnie z wytycznymi, do niezbędnego minimum ograniczane są zlecania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych. Dotyczy to też możliwości odstąpienia od czynności służbowych, gdy podopieczny kuratora zachorował, poddany jest kwarantannie lub stwierdzono chorobę w miejscu, gdzie zamieszkuje.

Do 27 marca odwoływane są badania prowadzone przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów. Zespoły, złożone z pedagogów, psychologów i lekarzy specjalistów, zajmują się głównie sporządzaniem opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Zalecenie wstrzymania badań podyktowane jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników OZSS oraz osób skierowanych przez sądy na badania, w tym dzieci. 

Od 13 marca do odwołania wstrzymane zostało także przyjmowanie interesantów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego oraz Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych. Decyzję podjęto w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne. Informacje wydawane przez Biuro Informacyjne oraz Centralną Informację można uzyskać drogą elektroniczną lub pocztową.

Podziękowanie za profesjonalizm i współpracę

Sprawna reorganizacja pracy wymiaru sprawiedliwości została potwierdzona podczas dzisiejszej video-konferencji prezesów i dyrektorów sądów z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustalono, że takie konferencje będą odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku, aż do odwołania.

Ministerstwo Sprawiedliwości pragnie podziękować wszystkim Prezesom i Dyrektorom, a także szeregowym pracownikom sądów powszechnych w Polsce za odpowiedzialność, pełen profesjonalizm i współpracę w ostatnich dniach. Podjęte działania służą pracownikom, osobom korzystającym z  wymiaru sprawiedliwości i wszystkim obywatelom.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Zdjęcia (1)