W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Marcin Romanowski na sesji OECD w Paryżu

05.02.2020

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Romanowski wziął udział w sesji ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która odbyła się w środę (5 lutego) w Paryżu i poświęcona była sprawom związanym z przemocą domową.

_01A7133

Podczas panelu pod hasłem „Nawołując do wymiaru sprawiedliwości – zapobieganie
i eliminowanie przemocy domowej” („Call to Justice: Preventing and Ending Intimate Partner Violence”) wiceminister Marcin Romanowski przedstawił założenia przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy wprowadzającej natychmiastową ochronę dla ofiar przemocy domowej, w tym nakaz opuszczania mieszkania przez sprawcę. Projekt trafi najprawdopodobniej w marcu pod obrady Sejmu.

Zgodnie z nowymi przepisami osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa; sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. To przełomowe zmiany w prawie, które realnie ochronią ofiary przemocy domowej. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie policyjnego oraz sądowego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się sprawcy przemocy do mieszkania lub jego otoczenia. Dzięki temu, to nie ofiary będą musiały uciekać z mieszkania, ale to sprawcy będą zmuszeni do jego opuszczenia.
 

Wiceminister Romanowski podczas sesji przedstawił realizowane przez obecny rząd rozwiązania, które poprawiają społeczną dostępność do wymiaru sprawiedliwości i ułatwiają zrozumienie przepisów prawa. Omówił działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wymienił inicjatywy i projekty realizowane we współpracy z różnymi instytucjami. Zwrócił też uwagę na funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości oraz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Wiceminister podkreślił, że najważniejszymi dla osób dotkniętych przemocą elementami wymiaru sprawiedliwości są zapewnienie szerokiego dostępu do pomocy prawnej już na etapie poprzedzającym zainicjowanie postępowania sądowego oraz istnienie procedur o charakterze cywilnym i karnym, które pozwolą na zagwarantowanie ofiarom przemocy bezpieczeństwa.

W Sesji Ministerialnej OECD wzięli udział Sekretarz Generalny OECD Angel Gurria, przedstawiciele m.in. Słowenii, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Islandii, a także reprezentanci międzynarodowych organizacji walczących o prawa ofiar przemocy.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Zdjęcia (3)