W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Sebastian Kaleta na posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości

07.06.2021

Sekretarz Stanu Sebastian Kaleta przewodniczy delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości, która bierze udział w pierwszym dniu posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej (JHA), obradującej w Luksemburgu 7 i 8 czerwca.

Sebastian_Kaleta

W trakcie spotkania zaplanowano m.in. dyskusję nad sposobami walki z nielegalnymi treściami w internecie w kontekście Aktu o usługach cyfrowych. Ten zaproponowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia przewiduje m.in. zobowiązanie platform internetowych do zawiadamiania organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości państw UE o podejrzeniu popełnienia poważnego przestępstwa. To pomoże zwalczać przestępczość i zapobiegać jej negatywnym skutkom.

Natomiast związane z tym usuwanie treści internetowych musi odbywać się z zachowaniem staranności, proporcjonalności i zasady niedyskryminacji, aby zapewnić wolność wypowiedzi i swobodny dostęp do informacji, a także ochronę prywatności i danych użytkowników serwisu.

Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości kładzie szczególny nacisk na ochronę wolności słowa. Dlatego przygotowało projekt ustawy o ochronie swobody wypowiedzi w internecie. Również na poziomie unijnym zwraca uwagę na konieczność zachowania równowagi pomiędzy koniecznością usuwania treści nielegalnych a zagwarantowaniem użytkownikom możliwości ochrony ich praw do wolności słowa w sytuacji, gdy dochodzi do usuwania treści, które prawa nie naruszają.

Obrady Rady dotyczą również rozporządzenia o e-sprawiedliwości transgranicznej w Europie (e-CODEX). Przewidziano także m.in. wysłuchanie informacji Komisji Europejskiej na temat strategii UE na rzecz praw dziecka (2021–2024). Tematem są również strategie UE na lata 2021–2025 w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i zwalczania handlu ludźmi.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej zajmuje się m.in. współpracą sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochroną ludności oraz problematyką związaną ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zadaniem Rady jest także ułatwianie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu stara się m.in.  zacieśniać współpracę policyjną i celną.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Zdjęcia (3)