W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

I FILAR: Bezpieczeństwo pracowników

Chcemy ochronić miejsca pracy polskich pracowników. Dlatego też proponujemy szereg rozwiązań, które umożliwią pracodawcom zachowanie etatów. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 30 mld złotych.

Grafika: po lewej stronie na białym tle napis: Chronimy miejsca pracy. Po prawej stronie zdjęcie ukazujące zespół w sali konferencyjnej. Na pierwszym planie młody mężczyzna w błękitnej koszuli i szarym krawacie, siedzi na brzegu stołu założonymi rękami. Za nim rozmazane pozostałe osoby z zespołu. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn siedzących przy stole, na którym stoi woda, kubki i laptop oraz dokumenty.

Dopłaty do pensji

Żeby nie dopuścić do zwolnień, złożymy się z pracodawcą na pensję do każdego zagrożonego miejsca pracy.

Pomoc przysługuje przedsiębiorcy w dwóch przypadkach  - w  okresie wprowadzonego przestoju ekonomicznego lub przy obniżeniu wymiaru czasu pracy.

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłacimy nawet 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych z powodu wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Jeżeli przedsiębiorąca podejmie decyzję, że jego firma przechodzi jednak na przestój ekonomiczny ze względu na spadek obrotów, nasza dopłata wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W obu przypadkach, czyli zarówno przy dofinansowaniu do wynagrodzeń w okresie przestoju jak i przy skróceniu czasu pracy, państwo pokryje także koszty składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

To rozwiązanie dotyczy przedsiębiorstw, które:

  1. w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego wniosek o świadczenie, odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15 proc. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  2. w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego wniosek o świadczenie, odnotują spadek nie mniej niż o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Pomoc dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacimy jednorazowe świadczenie z ZUS-u w wysokości do 2080 zł brutto osobom samozatrudnionym i pracującym w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. To 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać nawet 2,2 mln osób.

Aby osoby te miały dostęp do świadczenia, muszą udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Podobnie samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Specustawa ws. koronawirusa pozwoliła wypłacać zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8, którzy ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach musieli zostać w domach ze swoimi pociechami. Ze względu na epidemię przedłużona została przerwa w szkołach, dlatego przedłużyliśmy okres, w czasie którego rodzice będą mogli pobierać zasiłek.

Odroczenie (zawieszenie) spłaty kredytu na 3 miesiące

Klienci indywidualni, a także przedsiębiorcy będą mogli zawiesić spłatę kredytów. Dotyczy to:

  • kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych (klienci indywidualni)
  • kredytów dla przedsiębiorców

Ułatwienia polegają m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Rozwiązanie jest kierowane do klientów banków, którzy w momencie ogłoszenia stanu epidemicznego charakteryzowali się właściwą wiarygodnością finansową, udokumentowaną historią kredytową i brakiem zaległości wynikającymi z wcześniej zawartych umów.

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Dajemy więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

Ponadto zawieszamy i przesuwamy w czasie bieg terminów dla tych obowiązków organów administracyjnych, których niewykonanie w terminie nie rodzi negatywnych skutków dla obywateli i finansów publicznych.

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Walka ze wzrostem cen

Podejmujemy działania, które mają na celu ochronę konsumentów i pożyczkobiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat poprzez np. kontrole i monitoring cen. Mogą zostać ustalone maksymalne ceny lub marże hurtowe i detaliczne towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych (np. maseczki ochronne, żele do dezynfekcji rąk, żywność).

Przedsiębiorcom łamiącym zakaz grożą sankcje finansowe do 5 mln zł. Dodatkowo w przypadku wielokrotnego naruszenia lub na dużą skalę UOKiK będzie mógł nałożyć karę do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Obniżenie kosztów kredytów konsumenckich

Epidemia koronawirusa wpływa na sytuację finansową wielu osób. Dlatego obniżamy koszty kredytów konsumenckich. Ważne jest, żeby obciążenie związane z koniecznością spłaty takiego kredytu nie spowodowało nadmiernego zadłużania się konsumentów. Aby ograniczyć to ryzyko, obniżyliśmy tymczasowo maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych dla kredytów konsumenckich, w tym pożyczek.

W przypadku kredytów konsumenckich:

  • o okresie spłaty krótszym niż 30 dni – koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż  5 proc. całkowitej kwoty pożyczki;
  • o okresie spłaty 30 dni i dłużej – poziom kosztów wynosi od 15 proc. plus 6 proc. za każdy rok jej trwania.

Ponadto poziom kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego, niezależnie od długości trwania pożyczki.

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów kosztów pozaodsetkowych będzie powodowało sankcje finansowe, wynoszące do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.