W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

II FILAR: Finansowanie przedsiębiorstw

Od kondycji polskich firm zależy stan naszej gospodarki i miejsca pracy. Dlatego też przygotowaliśmy instrumenty, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać czas po koronawirusie.

Grafika: po lewej stronie na białym tle napis: Wspieramy przedsiębiorców. Po prawej stronie zdjęcie, na którym widać dłonie dwóch kobiet. Pierwsza z nich trzyma telefon komórkowy w białym etui. Druga trzyma kartę. Na stole leżą dokumenty, faktury oraz pomarańczowy długopis. Po lewej stronie widać fragment srebrnego laptopa.

Bezzwrotna pożyczka dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie

Mikro firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, będą mogły otrzymać pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesięce. Z tego typu pomocy może skorzystać nawet 500 tys. mikrofirm.

Automatyczny kredyt obrotowy

Jeśli kredyt obrotowy zaciągnięty przez firmę dobiega końca, przedsiębiorca będzie mógł ten kredyt wznowić automatycznie. Dzięki regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego banki zdolność kredytową obliczą na podstawie danych finansowych na koniec 2019 r.

Rozszerzamy program gwarancji de minimis BGK dla MŚP

Do końca 2020 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa dostaną możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł. Zmiana pozwala na objęcie gwarancjami do 80 proc. kwoty kredytu. Również do końca bieżącego roku BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych. Więcej informacji na temat zmian na stronie www.bgk.pl.

Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju

Średnie i duże firmy będą miały możliwość uzyskania z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE

Istnieje ryzyko ograniczenia limitów ubezpieczeniowych przez podmioty komercyjne. W związku z tym wdrożymy regulacje, które umożliwią zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

Podatnicy będą mogli wstecznie rozliczyć straty podatkowe w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Korzystne zmiany dotyczące CIT

Firmy, które są podatnikami CIT będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca.

Zwolnienie ze składek ZUS

Dla mikroprzedsiębiorców, ale także dla samozatrudnionych oferujemy zwolnienie z płacenia składek przez okres 3 miesięcy zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Warunkiem umożliwiającym zwolnienie jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Także w przypadku składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub umowy o rozłożeniu należności na raty, przedsiębiorcy będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej

Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i matrycy VAT

Odraczamy do 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców, a do 13 lipca 2020 r. zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, wydłużono terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. - nie ma obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane (tzn. promotora, korzystającego lub wspomagającego).

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.

Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Dajemy więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie obecnych umów leasingowych. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm transportowych, które przez pandemię mają problemy finansowe. Oprócz tego – przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Polegają na odsunięciu płatności rat leasingowych.

Odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzamy możliwość wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych oraz dokonywania innych niezbędnych zmian w umowach w okresie zagrożenia epidemicznego.
Wprowadzamy także prawną procedurę, która służy zwalnianiu z naliczania kar umownych za opóźnienia związane z epidemią. Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Program „Polityka nowej szansy” dla MŚP

W sytuacji kryzysu duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Dlatego też realizacja programu „Polityka nowej szansy” będzie polegać na pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji. Celem tego programu jest ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali lub chcą skorzystać z dotacji (premii technologicznej), finansującej do 70 proc. kwoty innowacyjnej inwestycji, mogą skorzystać z nowych warunków. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Podmioty sektora ekonomii społecznej, które skorzystały z pożyczki z wykorzystaniem z funduszy unijnych, mogą skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty zobowiązania. Przedsiębiorstwa społeczne mogą liczyć m.in. na wydłużenie karencji w spłacie, wakacje kredytowe, a także obniżenie oprocentowania. Wszelkie zmiany w spłatach mogą nastąpić po złożeniu wniosku u pośrednika finansowego przez pożyczkobiorcę. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych dla przedsiębiorców

Mikro, małe i średnie firmy, które skorzystały ze wsparcia z funduszy unijnych mogą liczyć na korzystniejsze warunki spłaty kapitału. Wprowadzono nowe zasady, które obejmują m. in. dodatkową karencję w spłacie, 4-miesięczne wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania pożyczek oraz brak naliczania odsetek. Aby skorzystać z ułatwień, skontaktuj się ze swoim pośrednikiem finansowym. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Korzystniejsze warunki spłaty pożyczki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczki na rozwój swojego turystycznego lub około-turystycznego biznesu, mogą ubiegać się o korzystniejsze warunki spłaty z powodu utraty płynności finansowej. Właściciele firm mogą ubiegać się o wydłużenie karencji w spłacie, wakacje kredytowe, czy obniżenie oprocentowania. Aby skorzystać z ułatwień, skontaktuj się ze swoim pośrednikiem finansowym. Więcej szczegółów o zmianach znajdziesz tutaj.

{"register":{"columns":[]}}