W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Mała firma (do 50 pracowników)

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Uzyskaj zwolnienia z opłacania składek lub części składek ZUS przez 3 miesiące.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Złóż wniosek w ZUS.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Jeśli twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie, złóż wniosek o kolejne świadczenie postojowe.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Skorzystaj z dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Zdobądź pożyczkę obrotową na sfinansowanie wynagrodzeń Twoich pracowników. Złóż wniosek do ARP.

złóż wniosek   Dowiedz się więcej

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Zdobądź pożyczkę obrotową na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Złóż wniosek do ARP.

złóż wniosek   Dowiedz się więcej

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Nie strać płynności finansowej. Zapłać składki ZUS później lub rozłóż je bezkosztowo na raty.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Uzyskaj umorzenie odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne opłacone z opóźnieniem

Możesz starać się o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 2020 r. Złóż wniosek w ZUS.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zawieś na 3 miesiące spłatę umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności

Jeżeli posiadasz umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, możesz wnioskować o zawieszenie jej na 3 miesiące.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zapłać później podatek

Możesz zapłacić należności podatkowe później, żeby nie stracić płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Rozłóż zaległy podatek na raty

Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki

Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

Dowiedz się więcej

Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej

Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT

Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej

Nie musisz płacić podatku od sprzedaży detalicznej

Dowiedz się więcej

Zapłać później PIT za swoich pracowników

Do 1 czerwca br. możesz zapłacić zaliczki pobrane od wynagrodzeń pracowników w marcu i kwietniu br.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej

Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne

Uzyskaj premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu (inwestycyjnego).

Dowiedz się więcej

Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Brak obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

Dowiedz się więcej

Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek. Zgłoś się do instytucji  współpracujących z BGK.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP

Skorzystaj z udogodnień w pożyczce unijnej dla MŚP. Zgłoś się do instytucji finansujących współpracujących z BGK.

Dowiedz się więcej

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

Skorzystaj z finansowania na preferencyjnych warunkach i zapewnij swojej firmie płynność i stabilność finansową. Złóż wniosek do PFR.

Dowiedz się więcej

Ulga IP Box

Skorzystaj już w trakcie roku z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Dowiedz się więcej

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Dowiedz się więcej

Ułatwienia w e-paragonach

Możesz wystawić klientowi e-paragon i przesłać go drogą elektroniczną. Jako klient możesz nadal poprosić o paragon papierowy.

Dowiedz się więcej

Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Stratę z bieżącego roku będziesz mógł odliczyć od dochodu za rok poprzedni. Zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Dowiedz się więcej

Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

Dowiedz się więcej

Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT

Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć Ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

Dowiedz się więcej

Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego – zależnie od statusu podatnika.

Dowiedz się więcej

Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe

Nie musisz zwiększać podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Dowiedz się więcej

Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych

Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Ułatwienia w zakresie PZP

Rozwiązanie uchroni firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy niewykonane lub nienależycie wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. 
Zamawiający uzyska pewność, że odstąpienie przez niego od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowania nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.

Dowiedz się więcej

Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

Dowiedz się więcej

Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR

Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

Dowiedz się więcej

Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

Jeśli prowadzisz działalność, która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, niektóre czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być realizowane bez obecności przedstawiciela służb celnych.

Dowiedz się więcej

Odlicz koszty B+R od dochodu

Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Dowiedz się więcej

Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR

Zyskujesz dodatkowy czas na powiadomienie urzędu o dokonaniu płatności na rachunek, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Teraz możesz to zrobić do 14 dni od zrobienia przelewu.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Złóż później informację o cenach transferowych i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych.

Dowiedz się więcej

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rada Gminy może uchwalić zwolnienie wybranych grup przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Przesuń termin zapłaty podatku od budynków

Rozwiązanie przewidywało przedłużenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r. w zakresie podatku PIT i CIT. i zostało zastąpione: Nie zapłacisz podatku od przychodów z budynków.

Dowiedz się więcej

Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Dowiedz się więcej

Przedłuż termin realizacji umów o przyłączenie do sieci

Dzięki rozwiązaniu masz dodatkowe 12 miesięcy na realizację umowy o przyłączenie do sieci.

Dowiedz się więcej

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostowanie się do nowych przepisów.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa amortyzacja

Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dowiedz się więcej

Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu

Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.

Dowiedz się więcej

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

Nie grozi Ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zezniania podatkowego do końca kwietnia.

Dowiedz się więcej

Elektroniczny czynny żal

Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z ulgi na złe długi

Uzyskaj zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzona zostaje możliwość udzielenia ulgi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku w tej sprawie, możliwość odstąpienia od dochodzenia należności bez ograniczeń co do kwoty zobowiązania.

Dowiedz się więcej

Zwróć wpłacone przez klientów zaliczki w późniejszym terminie

Regulacja umożliwiająca późniejszy zwrot środków organizatorów wydarzenia sportowego, które się nie odbyło z powodu ogłoszenia stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Program gwarancji BGK Kreatywna Europa

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący swoją działalność w branżach zaliczanych do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury mogą skorzystać z opiewającego na ponad 500 mln zł programu gwarancji Kreatywna Europa, wdrożonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z Pożyczki Płynnościowej z Programu Inteligentny Rozwój

Zdobądź środki, które pozwolą opłacić wydatki związane z bieżącą działalnością. Katalog wydatków nie jest ściśle określony. Wniosek składa się na stronach instytucji finansujących współpracujących z BGK.

Dowiedz się więcej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka płynnościowa umożliwi podmiotom ekonomii społecznej, m.in. spółdzielniom socjalnym, spółdzielniom pracy, organizacjom pozarządowym, utrzymanie płynności finansowej oraz sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością. Zgłoś się do pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Dowiedz się więcej

Nie zapłacisz podatku od przychodów z budynków

W okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. określone przychody z budynków są zwolnione z opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Ułatwienia w zakresie zatorów płatniczych

Uzyskaj zwolnienie w transakcjach handlowych z dużymi przedsiębiorcami z zapłaty odsetek, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dowiedz się więcej

Przerwa w działalności podatników karty podatkowej

Jeśli opłacasz podatek w formie karty podatkowej i ze względu na decyzję władz spowodowaną COVID-19 nie możesz prowadzić działalności – jesteś zwolniony z zawiadamiania urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w działalności.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z ulgi w zatorach płatniczych dla wierzycieli

Możesz pomniejszyć dochód/przychód albo zaliczki uproszczone o nieuregulowaną wierzytelność.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z odliczenia darowizny w formie komputerów przenośnych

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku poprzez przekazanie laptopów i tabletów, zdatnych do użytku i wyprodukowanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania, na wsparcie oświaty.

Dowiedz się więcej

Wlicz kary umowne i odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów

Kary i odszkodowania spowodowane COVID-19 możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dowiedz się więcej

Wlicz wydatki poniesione na darowizny do kosztów podatkowych

Masz prawo wliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z braku przychodu z otrzymanej darowizny

Nie powiększasz przychodu z prowadzonej działalności o wartość otrzymanej darowizny.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego)

Uproszczone postępowanie rozpoczyna dłużnik z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego przez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie muszą oni składać wniosku do sądu. Kontrola sądowa ma charakter następczy. Dłużnik jest chroniony przed egzekucją komorniczą przez okres maksymalnie 4 miesięcy oraz w czasie rozpoznawania przez sąd wniosku o zatwierdzenie układu.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj ze zmiany prawa w zakresie przejmowania spółek (zmiany w ustawie o kontroli niektórych inwestycji)

Wprowadzenie tymczasowej procedury kontroli inwestycji zagranicznych spoza obszaru UE/EOG/OECD w polskie spółki o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego. Przepisy te powstały w celu przeciwdziałania niekorzystnym przejęciom spółek w okresie zaniżonej wyceny ich udziałów i akcji. Te zaniżone wyceny nastąpiły w związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, wywołanym pandemią COVID-19. Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian jest przede wszystkim ochrona polskiego społeczeństwa przed ryzykiem utraty dostępu do podstawowych i kluczowych towarów i usług.

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Nie pobiera się należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa od przedsiębiorców, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, za wskazany przez przedsiębiorcę okres kolejnych trzech miesięcy roku 2020, następujący po dniu złożenia wniosku.

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

Skorzystaj ze zwolnienia z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli została podjęta stosowna uchwała przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Od przedsiębiorców, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19 nie pobiera się należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za wskazany przez przedsiębiorcę okres kolejnych trzech miesięcy roku 2020 następujący po dniu złożenia wniosku pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały o stosowaniu zwolnień przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Opłata roczna za 2020 r. podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19

Dowiedz się więcej

Zwolnienie z części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

Opłata roczna za 2020 r. podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały o stosowaniu pomniejszenia przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Dowiedz się więcej

Leasing operacyjny "Maszyneria" bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń

Wsparcie w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego ma na celu poprawę płynności oraz zapewnienie możliwości szybszego powrotu do efektywnej kontynuacji bieżącej działalności gospodarczej. Istotną cechą nowego instrumentu jest możliwość dokonania przez klienta MŚP (sektora małych i średnich przedsiębiorst) wyboru wariantu produktu

Dowiedz się więcej

Polski Bon Turystyczny - dla branży turystycznej

Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego możesz przyjmować płatności bonem turystycznym.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy

Możesz otrzymać bezzwrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź, jak to zrobić.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Skorzystaj z dotacji dla sklepików szkolnych ze środków Funduszu Pracy

Sprawdź, jak otrzymać bezzwrotną dotację ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepiku szkolnego. 

złóż wniosek Dowiedz się więcej

{"register":{"columns":[]}}