W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Samorządy

Zapoznaj się z rozwiązaniami przeznaczonymi dla samorządów. 

Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

Dowiedz się więcej

Możliwość przedłużenia terminów wyłożenia uchwały krajobrazowej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gminy mają możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do wglądu uchwały krajobrazowej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dowiedz się więcej

Możliwość przedłużenia terminów wyłożenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy mają możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do wglądu projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Dowiedz się więcej

Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

Zgodnie ze specustawą bieg terminów procesowych w trwających postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji/zezwolenia na realizację inwestycji, ulega zawieszeniu, a w nowe nie rozpoczynają biegu.

Dowiedz się więcej

Brak możliwości wymierzenia kary za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zgodnie ze specustawą w okresie stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego organom lub podmiotom prowadzącym postępowanie nie wymierza się kar za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Dowiedz się więcej

Zdalny tryb obradowania

Zdalny tryb obradowania będzie mógł być prowadzony z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Obradowanie w trybie zdalnym zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

Dowiedz się więcej

Ciągłość pracy urzędów w czasie epidemii

Wojewoda zapewnia ciągłość działania urzędów i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne na obszarze województwa w sytuacji, gdy będą niezdolne do wykonywania zadań w całości albo w części.

Dowiedz się więcej

Zastępstwo za wójta, burmistrza, prezydenta miasta w czasie choroby trwającej do 30 dni

W razie przemijającej przeszkody w wypełnieniu funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta będzie go zastępował zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.

Dowiedz się więcej