W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dodatkowe wsparcie

NGO

Jesteś organizacją pozarządową i potrzebujesz wsparcia w realizacji celów statutowych? Te rozwiązania są dla Ciebie!

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

Możesz skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10 osób.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek. Zgłoś się do instytucji współpracujących z BGK.

Dowiedz się więcej

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Nie strać płynności finansowej. Zapłać składki ZUS później lub rozłóż je bezkosztowo na raty.

złóż wniosek Dowiedz się więcej

Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego - zależne od statusu podatnika.

Dowiedz się więcej

Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku

Nie poniesiesz dodatkowych kosztów w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty podatku.

Dowiedz się więcej

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej za PIT 2019 r.

Nie grozi ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zezniania podatkowego do końca kwietnia.

Dowiedz się więcej

Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

Dowiedz się więcej

Elektroniczny czynny żal

Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. 

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z pomocy dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej

Narzędzie przewiduje pomoc dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Dowiedz się więcej

Kultura

Jesteś twórcą lub artystą? Tutaj znajdziesz informacje o dostępnych mechanizmach wsparcia.

Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatkowych

Nie poniesiesz dodatkowych kosztów w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty podatku.

Dowiedz się więcej

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

Nie grozi ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zezniania podatkowego do końca kwietnia.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z pomocy socjalnej dla twórców i artystów

Twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą skorzystać z pomocy socjalnej w ramach Funduszu Promocji Kultury.

Dowiedz się więcej

Zdobądź dofinansowanie na prowadzenie działalności kulturalnej w Internecie

Wsparcie dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Dowiedz się więcej

Dostosuj warunki realizacji programu do nowych okoliczności

Możesz zwrócić się do instytucji zarządzającej programem, w ramach którego otrzymujesz dotację, z prośbą o zmodyfikowanie dotychczasowych warunków realizacji zadania w związku z trudnościami wywołanymi COVID-19.

Dowiedz się więcej

Zrekompensuj straty i ożyw ponownie swoją działalność

Program ożywienia kultury po zakończeniu epidemii.

Dowiedz się więcej

Finansowanie instytucji kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymuje dotychczasowe dotacje dla instytucji kultury.

Dowiedz się więcej

Voucher dla instytucji kultury

Przyjęta przez rząd Tarcza Antykryzysowa umożliwia instytucjom oraz przedsiębiorstwom działającym m.in. w obszarze kultury zamianę niezrealizowanych świadczeń na vouchery o odpowiadającej wartości do wykorzystania w ciągu roku.

Dowiedz się więcej

Zmiany dla filmu i kinematografii

Zapoznaj się z najnowszymi zamianami dotyczącymi filmu i kinematografii.

Dowiedz się więcej

Program gwarancji BGK Kreatywna Europa

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący swoją działalność w branżach zaliczanych do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury mogą skorzystać z opiewającego na ponad 500 mln zł programu gwarancji Kreatywna Europa, wdrożonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dowiedz się więcej

Sport

Jesteś sportowcem, organizatorem imprez sportowych, członkiem związku sportowego? Sprawdź, jakie rozwiązania przygotowano dla Ciebie.

Przedłuż termin stypendium sportowego dla sportowców

Przedłużenie terminów stypendiów sportowych dla sportowców, którzy podczas stanu zagrożenia epidemicznego nie mogli brać udziału w zawodach sportowych.

Dowiedz się więcej

Rozlicz dodatkowe wydatki w zawartych przez Ministra Sportu umowach dotacyjnych

Możliwość rozliczenia dodatkowych wydatków w zawartych przez Ministra Sportu umowach dotacyjnych.

Dowiedz się więcej

Zorganizuj walne zgromadzenie związku sportowego zdalnie

Odbywaj walne zgormadzenia władz polskich związków sportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Zwróć wpłacone przez klientów zaliczki w późniejszym terminie

Regulacja umożliwiająca późniejszy zwrot środków organizatorów wydarzenia sportowego, które się nie odbyło z powodu ogłoszenia stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Rolnicy

Tutaj znajdziesz informacje o dostępnych mechanizmach wsparcia przygotowanych dla rolników.

Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

Dowiedz się więcej

Vocher na usługę świadczoną przez rolników

Jeśli jesteś rolnikiem świadczącym usługi hotelarskie, a klienci chcą ze względu na epidemię koronawirusa rozwiązać umowę, możesz zaproponować im voucher na inną usługę w przyszłości.

Dowiedz się więcej

Zwolnienie ze składek emerytalno-rentowych na KRUS na 3 miesiące

Zwolnienie osób objętych ubezpieczeniem w KRUS z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych przez okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec).

Dowiedz się więcej

Zasiłek chorobowy dla rolników i ich rodzin

Rolnik i jego rodzina, jeżeli zostaną objęci obowiązkową kwarantanną lub zachorują na COVID-19, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50 proc. płacy minimalnej.

Dowiedz się więcej

Zasiłek opiekuńczy dla rolników samodzielnie opiekujących się dzieckiem

Rolnik, który z powodu zamknięcia szkoły lub przedszkola musi samodzielnie zapewnić opiekę dziecku (do 8 roku życia lub posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności w wieku do 18 lat), otrzyma zasiłek opiekuńczy.

Dowiedz się więcej

Przedłuż ważność orzeczeń wydanych przez KRUS

Orzeczenia wydane przez KRUS, których ważność wygasa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostają automatycznie przedłużone. Orzeczenia zachowują ważność przez kolejne 3 miesięce od dnia upływu terminu ważności.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z ułatwień dotyczących środków ochrony roślin

W okresie stanu epidemii nie będą wymagane uprawnienia dotyczące stosowania i sprzedaży środków ochrony roślin oraz nie jest wymagane przeprowadzenie badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminów w PIORiN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wydłuża terminy dotyczące wymogów dostosowania do ustawy o ochronie przed agrofagami oraz zgłoszeń zamiaru eksportu roślin.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z ułatwień w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014–2020 będą mogli mieć przyznaną i wypłaconą pomoc w związku z okolicznościami związanymi z epidemią COVID-19,  w tym zawrzeć umowę w formie korespondencyjnej, składać wnioski przez ePUAP i realizować operacje mimo utrudnień z związku z COVID-19.

Dowiedz się więcej

Złóż oświadczenie o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności drogą elektroniczną

Rolnik jest uprawniony do elektronicznego złożenia oświadczenia o braku zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Środki z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych będą mogły być wykorzystane na prowadzenie działań umożliwiających powrót do normalnych warunków rynkowych.

Dowiedz się więcej

Nie płać odsetek z tytułu nieterminowo uregulowanych należności na rzecz funduszu promocji produktów rolno-spożywczych

W okresie epidemii zawiesza się naliczanie odsetek za nieterminowe wpłacanie należności na poszczególne fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dowiedz się więcej

Nie płać odsetek od zwrotu należności dla WPR, który został odroczony lub rozłożony na raty

Rolnik, który jest zmuszony zwrócić płatności w ramach WPR, może ubiegać się o rozłożenie zobowiązania na raty, bez konieczności płacenia odsetek.

Dowiedz się więcej

Samorządy

Zapoznaj się z rozwiązaniami przeznaczonymi dla samorządów. 

Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych.

Dowiedz się więcej

Możliwość przedłużenia terminów wyłożenia uchwały krajobrazowej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gminy mają możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do wglądu uchwały krajobrazowej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dowiedz się więcej

Możliwość przedłużenia terminów wyłożenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy mają możliwość przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem do wglądu projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Dowiedz się więcej

Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

Zgodnie ze specustawą bieg terminów procesowych w trwających postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji/zezwolenia na realizację inwestycji, ulega zawieszeniu, a w nowe nie rozpoczynają biegu.

Dowiedz się więcej

Brak możliwości wymierzenia kary za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zgodnie ze specustawą w okresie stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego organom lub podmiotom prowadzącym postępowanie nie wymierza się kar za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Dowiedz się więcej

Zdalny tryb obradowania

Zdalny tryb obradowania będzie mógł być prowadzony z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Obradowanie w trybie zdalnym zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

Dowiedz się więcej

Ciągłość pracy urzędów w czasie epidemii

Wojewoda zapewnia ciągłość działania urzędów i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne na obszarze województwa w sytuacji, gdy będą niezdolne do wykonywania zadań w całości albo w części.

Dowiedz się więcej

Zastępstwo za wójta, burmistrza, prezydenta miasta w czasie choroby trwającej do 30 dni

W razie przemijającej przeszkody w wypełnieniu funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta będzie go zastępował zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z możliwości przedłużenia terminu płatności za podatek od nieruchomości

Gminy będą mogły przedłużyć terminy płatności rat podatków od nieruchomości płatnych w: kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., maksymalnie do 30 września 2020 r.

Dowiedz się więcej

Branża turystyczna

Sprawdź, z jakich form wsparcia możesz skorzystać. 

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności turystycznej i okołoturystycznej

Skorzystaj z ułatwień w spłacie pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej. Zgłoś się do instytucji finansujących współpracujących z BGK.

Dowiedz się więcej

Voucher na imprezę turystyczną

Jeśli jesteś organizatorem turstyki, a podróżni rezygnują z usług, możesz zaproponować im voucher na imprezę turystyczną.

Dowiedz się więcej

Obniżenie kosztów zawarcia umowy gwarancji w roku 2020

Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozwoli Ci obniżyć koszty zawarcia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub bankiem umowy gwarancji w roku 2020.

Dowiedz się więcej

Obniżenie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w roku 2020

Jeśli jesteś organizatorem turystyki lub podmiotem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, możesz skorzystać z mechanizmu, który pozowli Ci obniżyć koszty zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w roku 2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowy kredyt dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Możliwość udzielenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu kredytu przez BGK.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie domniemania niespełnienia wymagań sanitarnych w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wprowadzenie domniemania ma na celu umożliwienie natychmiastowej reakcji służb sanitarnych w przypadku podejrzenia, że w obiekcie może przebywać osoba, zarażona wirusem, tym samym usprawnić podjęcie natychmiastowych działań zaradczych.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj zwrot składek z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Narzędzie dostarcza przynajmniej części środków na pokrycie bieżącej działalności (w tym m.in. zapłaty za zabezpieczenia finansowe niezbędne do kontynuacji działalności).

Dowiedz się więcej

Branża budowlana

Sprawdź, jak zmieniły się ważne dla branży terminy i z jakich ulg możesz skorzystać.

Odroczenie terminu płatności rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r. należnej staroście

Termin płatności rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r. został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Odroczenie terminu płatności rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r. należnej gminie

Termin płatności rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r. został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Ulgi w spłacie czynszów najmu - Skarb Państwa

Masz możliwość wnioskowania o umorzenie należności bez konieczności uzyskania zgody wojewody. Masz też możliwość wnioskowania o odstąpienie od dochodzenia należności.

Dowiedz się więcej

Decyzja o warunkach zabudowy (dalej: decyzja WZ)

Zawieszenie terminów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Dowiedz się więcej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej: decyzja ICP)

Zawieszenie terminów uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ICP).

Dowiedz się więcej

Cudzoziemcy

Sprawdź, jakie rozwiązania przygotowano dla cudzoziemców, w tym dla tych, którzy wykonują w Polsce pracę.   

Przedłużenie terminów związanych ze składaniem wniosków o pozwolenia na pobyt w Polsce

Przedłużone zostają terminy na składanie wniosków związanych z zezwoleniami pobytowymi oraz w sprawach przedłużenia wiz krajowych i pobytu w ruchu bezwizowym, wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych

Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca oraz wizy krajowe ulegają automatycznemu przedłużeniu.

Dowiedz się więcej

Możesz legalnie przebywać w Polsce na podstawie tzw. krótkoterminowych tytułów pobytowych

Rozwiązanie powoduje uznanie za legalny pobytu cudzoziemców przebywających w dniu 14 marca 2020 r. w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym ruchu bezwizowego, od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt wynikający z tych tytułów do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu

Twoja decyzja o zobowiązaniu do powrotu w związku z obecnymi ograniczeniami ulega wydłużeniu.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminu opuszczenia terytorium RP

Jeśli jesteś cudzoziemcem i w trakcie epidemii upłynął termin Twojego pobytu, możesz zostać na terenie Polski do 30 dnia po odwołaniu stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie okresów ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC)

Tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC), których terminy ważności upływają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają automatycznemu wydłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Dowiedz się więcej

Dodatek solidarnościowy

Uzyskaj wsparcie finansowe, jeżeli straciłeś źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Uzyskaj pomoc żywnościową (dla cudzoziemca)

Skorzystaj z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) niezależnie od statusu pobytu, jeśli spełniasz kryeteria kwalifikowania do Programu.

Dowiedz się więcej

 

Osoby niepełnosprawne

Skorzystaj z pomocy dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej

Narzędzie przewiduje pomoc dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Dowiedz się więcej

Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo

Poznaj korzystniejsze warunki mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Środki z pożyczki możesz przeznaczyć na wszystkie wydatki mające związek z uruchomieniem biznesu.

Dowiedz się więcej

Pacjenci

Teleporada lekarska i pielęgniarska w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Uzyskasz szybki i łatwy (zdalny) oraz bezpieczny (bez potrzeby wyjścia z domu) dostęp do lekarza lub pielęgniarki, jeśli podejrzewsz u siebie COVID–19.

Dowiedz się więcej

Branża transportowa i kierowcy

Leasing operacyjny z karencją w spłacie

Refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy. Złóż wniosek do ARP.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu

Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.

Dowiedz się więcej

Program MALUCH+

Brak konieczności zwrotu dofinansowania - MALUCH+

Nie musisz zwracać dofinansowania z Programu MALUCH+.

Dowiedz się więcej

Nieruchomości i użytkowanie wieczyste

​Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa​​​​​​

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą płatność.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzona zostaje możliwość udzielenia ulgi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku w tej sprawie, możliwość odstąpienia od dochodzenia należności bez ograniczeń co do kwoty zobowiązania.

Dowiedz się więcej

Nie zapłacisz podatku od przychodów z budynków

W okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. określone przychody z budynków są zwolnione z opodatkowania.

Dowiedz się więcej

Sektor publiczny

Dłuższy czas na wydanie interpretacji indywidualnej

Jako organ podatkowy będziesz miał więcej czasu na wydanie interpretacji indywidualnej, nawet do 6 lub 9 miesięcy.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP

Rozwiązanie uchroni firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy niewykonane lub nienależycie wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. 
Zamawiający uzyska pewność, że odstąpienie przez niego od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowania, nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.

Dowiedz się więcej

 

{"register":{"columns":[]}}