W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cudzoziemcy

Sprawdź, jakie rozwiązania przygotowano dla cudzoziemców, w tym dla tych, którzy wykonują w Polsce pracę.

Przedłużenie terminów związanych ze składaniem wniosków o pozwolenia na pobyt w Polsce

Przedłużone zostają terminy na składanie wniosków związanych z zezwoleniami pobytowymi oraz w sprawach przedłużenia wiz krajowych i pobytu w ruchu bezwizowym, wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych

Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca oraz wizy krajowe ulegają automatycznemu przedłużeniu.

Dowiedz się więcej

Możesz legalnie przebywać w Polsce na podstawie tzw. krótkoterminowych tytułów pobytowych

Rozwiązanie powoduje uznanie za legalny pobytu cudzoziemców przebywających w dniu 14 marca 2020 r. w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym ruchu bezwizowego, od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt wynikający z tych tytułów do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu

Twoja decyzja o zobowiązaniu do powrotu w związku z obecnymi ograniczeniami ulega wydłużeniu.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie terminu opuszczenia terytorium RP

Jeśli jesteś cudzoziemcem i w trakcie epidemii upłynął termin Twojego pobytu, możesz zostać na terenie Polski do 30 dnia po odwołaniu stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia

Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców zostaje z mocy prawa przedłużony.

Dowiedz się więcej

Przedłużenie okresów ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC)

Tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC), których terminy ważności upływają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają automatycznemu wydłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Dowiedz się więcej

Dodatek solidarnościowy

Uzyskaj wsparcie finansowe, jeżeli straciłeś źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Złóż wniosek Dowiedz się więcej

Uzyskaj pomoc żywnościową (dla cudzoziemca)

Skorzystaj z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) niezależnie od statusu pobytu, jeśli spełniasz kryeteria kwalifikowania do Programu.

Dowiedz się więcej

Indywidualny program integracji uzgadniany zdalnie (dla cudzoziemca)

Uzgodnij indywidualny program integracji dla cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową - od teraz również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dowiedz się więcej