W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Do 13 września czas na zmiany umów przez sprzedawców energii

05.09.2019

Ministerstwo Energii przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwa obrotu (sprzedawcy) mają obowiązek do 13 września br. dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. dla wszystkich uprawnionych odbiorców, którzy dotychczas płacili ceny wyższe niż w 2018 r.

Plansza Energetyka

Warto wskazać, że przepisy art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw nie zmieniają dotychczas stosowanej praktyki przedsiębiorstw obrotu, wynikającej z przepisów art. 5 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, tzn. przedsiębiorstwa obrotu mogą nadal korzystać z tzw. milczącej zgody, która polega na przesłaniu propozycji zmian umowy wraz ze wskazaniem terminu, po którym zmiany te wejdą w życie, chyba że dany odbiorca końcowy przed upływem wyznaczonego terminu nie zaakceptuje nowych warunków.

Zgodnie z przepisami art. 18 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw za brak dostosowania umów Prezes URE będzie nakładał karę pieniężną na przedsiębiorstwo obrotu, które nie zastosuje w 2019 r. cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. w stosunku do uprawnionego odbiorcy. Kara ta nie może być niższa od 0,5% i wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, a jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w poprzednim roku podatkowym, wysokość kary nie może być niższa od 100 000 zł i wyższa od 500 000 zł.

Materiały

FAQ – spółki obrotu energią elektryczną oraz średnie i duże przedsiębiorstwa i inni odbiorcy energii
Pytania​_i​_odpowiedzi;​_spółki​_obrotu​_przedsiębiorstwa​_uzupełnione​_v4.pdf 0.24MB