W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego wykorzysta nowe technologie w prawie handlowym

24.07.2020

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działająca w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych została powiększona o nowy Zespoły ekspercki, które zajmą się dalszą pracą nad reformą prawa spółek handlowych.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski przy mównicy. Z tyłu plansza z napisem Dobre prawo - silna gospodarka, komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego, imię i nazwisko ministra oraz funkcje pełnione w resorcie. U góry logotypy MAP i komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego

W ubiegły piątek, 24 lipca br., w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dzięki inicjatywie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusza Kowalskiego, zostało opublikowane zarządzenie, na mocy którego Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego powiększyła swój skład o nowy Zespół ekspercki oraz rozszerzyła kompetencje drugiego.

Nowy zespół to Zespół ekspercki do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym, którego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań w zakresie wykorzystania nowych technologii w obszarze prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego. Jego przewodniczącym został dr hab. Marek Leśniak – notariusz, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Zespół będzie pracował m.in. nad przepisami umożliwiającymi zakładanie on-line spółki z o.o. za pomocą wzorca przygotowanego przez notariusza bez konieczności „fizycznej” obecności w Kancelarii Notarialnej. Rozwiązanie to, stanowiące implementację Dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1151, umożliwi założenie spółki on-line a udział notariusza zapewni bezstronne doradztwo i identyfikację osoby zakładającej spółkę, co zapobiegnie m.in. praniu pieniędzy. Podobne rozwiązania prawne są opracowywane w Niemczech. – dr hab. Marek Leśniak

Zespół ekspercki do spraw reformy prawa gospodarczego i konsultacji propozycji legislacyjnych został powołany w miejsce Zespołu konsultacyjnego, a jego Przewodniczącym pozostał dr hab. Mirosław Pawełczyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Do głównych zadań nowo powołanego Zespołu należy wypracowanie propozycji reformy w obszarze prawa gospodarczego innego niż prawo handlowe oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach oraz doświadczeniach interesariuszy prac Zespołu w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz w zakresie zadań powierzonych pozostałym Zespołom eksperckim.

Ponadto, na mocy Zarządzenia Zespół ekspercki do spraw reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych zyskał nowego Przewodniczącego. Został nim Radosław Potrzeszcz – adwokat oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Główne zadania Zespołu nie zmieniły się – pozostały nimi wypracowanie zasad przekazywania przez spółki kapitałowe dotyczących ich informacji wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wspólników i akcjonariuszy większościowych oraz spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa i ich relacji z podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa.