W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instrumenty finansowe służące finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 2 a) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264) minister właściwy do spraw energii zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania.

Informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Środki krajowe NFOŚiGW dedykowane na działania związane z poprawą efektywności energetycznej wpisują się w programy dedykowane w ochronę atmosfery w tym poprawę jakości powietrza oraz międzydziedziowe.

Szczegóły dotyczące sposobu pozyskiwania środków oraz terminy naborów do poszczególnych programów.

Środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 skierowane na poprawę efektywności energetycznej obejmują działania m.in.:
1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (budynki użyteczności i sektor mieszkaniowy)
1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
1.6.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe ( sieci ciepłownicze i chłodnicze, źródła wysokosprawnej kogeneracji)

Szczegóły dotyczące sposobu pozyskiwania środków na stronie dedykowanej POIŚ NFOŚiGW.

Harmonogram konkursów z POIŚ 2014-2020 na 2020 rok i wcześniejsze lata

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Środki krajowe z Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest instrumentem wspierającym inwestycję termomodernizacyjną.

Szersze informacje na temat pozyskania środków z funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Środki z UE - Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych wraz z ustanowionym w jego ramach Planem inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planem Junckera) jest kolejnym instrumentem wspierającym duże inwestycje infrastrukturalne oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach takich jak infrastruktura, edukacja, badania, innowacje, energia odnawialna i efektywność energetyczna. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie dostępnych instrumentów w Planie inwestycyjnym dla Europy.

Ministerstwo Finansów wskazało BGK jako instytucję, która angażuje się w realizację wydatkowania środków europejskich pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Więcej informacji można uzyskać:

Środki UE - minister ds. rozwoju odpowiada za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce. Dokładne informacje odnośnie dostępnych funduszy oraz wytycznych innych dokumentów i terminów są zawarte:

Dodatkowo stworzony został Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK) -  ułatwia dostęp do preferencyjnego finansowania w ramach wsparcia UE dla polskich przedsiębiorców i instytucji finansowych.  KPK prowadzi działania informacyjne i promocyjne oraz doradztwo. KPK wspiera wdrażanie wszystkich programów UE, które obejmują instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym instrumenty wspierane w ramach Planu Inwestycyjnego.

Usługi KPK są bezpłatnie świadczone na terenie całego kraju.

KPK funkcjonuje w strukturze Związku Banków Polskich na podstawie specjalnej umowy partnerskiej. Działa na podstawie uchwały polskiego rządu i podlega nadzorowi ze strony Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Są to:

  • Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME),
  • Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji,
  • Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”),
  • Program „Kreatywna Europa”.

Więcej na temat KPK można znaleźć pod adresem  www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2019 09:58 Aneta Ciszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Ciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Instrumenty finansowe służące finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej 3.0 20.02.2020 13:42 Aneta Ciszewska
Instrumenty finansowe służące finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej 2.0 19.12.2019 16:00 Aneta Ciszewska
Instrumenty finansowe służące finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej 1.2 31.07.2019 11:55 Aneta Ciszewska
Instrumenty finansowe służące finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej 1.1 30.07.2019 15:03 Aneta Ciszewska
Instrumenty finansowe służące finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej 1.0 21.06.2019 09:58 Aneta Ciszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}