W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Tobiszowski w Katowicach: Górnictwo w procesie transformacji - czyli wyzwania, szanse i możliwości branży

14.05.2019

- Polskie górnictwo w ciągu ostatnich latach podlega ogromnej presji. Z jednej strony musieliśmy ratować kopalnie od bankructwa, oddłużać je i restrukturyzować, z drugiej strony trzeba nadążać za procesami rynkowymi jak efektywność, innowacyjność, bezpieczeństwo, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz coraz większe unijne obostrzenia klimatyczne – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobioszowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 14 maja 2019 roku.

szanse górnictwa

Do tej złożonej sytuacji należy dodać również fakt, że węgiel jest dla naszej energetyki stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Trudno jest pogodzić wszystkie okoliczności i interesy zainteresowanych stron, zwłaszcza, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmierza w kierunku odejście od węgla i podwyższenia redukcji emisji dwutlenku węgla. - Pamiętajmy, że Polska w ostatnich latach zrobiła duży postęp w tej dziedzinie i nadal ponosi ogromne koszty transformacji energetycznej – podkreślił wiceminister Tobiszowski. Dodał, że realizacja restrykcyjnej polityki klimatycznej UE może przełożyć się na konkurencyjność i rozwój gospodarki oraz przenoszenie miejsc pracy w inne rejony świata. - Bez względu na wspólne cele klimatyczne państw członkowskich UE nie możemy jednak zapominać o tym, że poszczególne kraje mają różne punkty wyjścia na swojej drodze do transformacji energetycznej- powiedział wiceminister.

Wiceminister Tobiszowski przypomniał, że w odpowiedzi na te oczekiwania, Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji długo oczekiwany projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”. - Prezentuje on transformację energetyki w sposób ewolucyjny, zrównoważony gospodarczo i odpowiedzialny społecznie - zaznaczył. W ramach dywersyfikacji energy mix, dokument przewiduje stopniowe, procentowe zmniejszanie udziału węgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej z obecnych ok. 77% do ok. 60% w 2030 r. Natomiast wolumen wykorzystania węgla kamiennego (ponad 30 mln t/rocznie), do produkcji energii elektrycznej (ok. 70 TWh) pozostanie na stabilnym poziomie.

                                    *   *   *

Minister Tobiszowski: transformacja regionów górniczych to ważne wyzwanie przyszłości

- Polska jest w grupie wielu krajów dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji regionów górniczych. Jednak tylko u nas ten problem występuje na tak dużą skalę, dlatego tak ważne jest wsparcie UE i wykorzystanie środków na zmianę tych terenów w nowoczesne ośrodki gospodarcze- powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas sesji poświęconej regionom górniczym w Europie. Wydarzenie odbyło się 14 maja 2019 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego unijne wsparcie transformacji regionów górniczych odgrywa istotną rolę dla osiągnięcia coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej.

Część, spośród 41 regionów węglowych zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej, została uznana za tzw. regiony pilotażowe, a więc te, którym należy poświęcić w pierwszej kolejności szczególną uwagę. W Polsce należy do nich Województwo Śląskie, jako największy region górniczy we Wspólnocie.

Wiceminister Tobiszowski przypomniał, że projekty wsparcia dla regionów górniczych dotyczą trzech głównych obszarów: restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz zagospodarowania terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń w taki sposób by mogły one zostać wykorzystane dla nowych gałęzi przemysłu. - Regiony górnicze stoją przed ogromnymi wyzwaniami transformacji ekonomicznej, społecznej, jak i kulturowej. To obszary, na których duży odsetek mieszkańców pracuje w sektorach uzależnionych od węgla i charakteryzujących się wysoką emisyjnością - wyjaśnił. Dodał, że ograniczanie wydobycia węgla lub zamykanie kopalń naraża społeczności na duże bezrobocie. W tej sytuacji rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych zielonych technologii i przekwalifikowanie pracowników wymaga dużych nakładów. - Wsparcie UE może to umożliwić i znacznie przyspieszyć - zaznaczył.

                                     *   *   *

W latach 2021 – 2027 Unia Europejska zamierza przeznaczyć na ten cel 4,8 mld euro. Śląsk ma szansę otrzymać ok. 1 mld euro. W Komisji Europejskiej cały czas trwają prace nad ustaleniem, w jaki sposób te środki będą w przyszłości dzielone pomiędzy regiony górnicze w UE.

Do tej pory Komisja Europejska zaakceptowała 6 z 19 zgłoszonych przez nasz kraj i Górny Śląsk projektów. W drugim etapie (ponad miesiąc temu) zostały zgłoszone również projekty do realizacji w regionie Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz kolejne - w regionie Śląska. Część z nich została już omówiona z przedstawicielami KE, prace nad pozostałymi będą kontynuowane.

 

 

 

Zdjęcia (7)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.05.2019 14:58 Jan Szul
Pierwsza publikacja:
14.05.2019 14:58 Jan Szul