W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Plan działania przyjęty przez KSE

19.12.2019

Plan działania przygotowany na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2019/943 został przyjęty 17 grudnia 2019 r. przez Komitet do Spraw Europejskich.

Plansza Energetyka

Plan działania został przygotowany w związku z implementacją przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej „Rozporządzenie 2019/943”) w zakresie alokacji zdolności przesyłowych. Dokument zostanie do końca roku przekazany Komisji Europejskiej.

Plan działania składa się z:

  • dokumentu głównego;
  • załącznika 1 - Metodyki wyznaczania trajektorii liniowych;
  • załącznika 2 - Zestawienia trajektorii liniowych.

Opracowanie Planu działania stanowi realizację obowiązku w zakresie udostępniania uczestnikom rynku międzyobszarowych zdolności przesyłowych w UE na poziomie nie niższym niż 70% zdolności przesyłowych na danej granicy lub krytycznym elemencie sieci elektroenergetycznej, wyznaczonych z uwzględnieniem granic bezpieczeństwa pracy systemu, wynikających z art. 16 ust. 8 Rozporządzenia 2019/943.

W praktyce, przyjęcie Planu działania oznacza, że Operator Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – będzie udostępniał do handlu energią corocznie w latach 2020-2025 nie mniej mocy przesyłowej niż wartości wskazane w dokumencie, według liniowej trajektorii dochodzenia do celu 70% w roku 2025. Zgodnie z Rozporządzeniem 2019/943, cel 70% zostanie osiągnięty najpóźniej 31.12.2025 r.

Materiały

Plan działania dokument główny
Plan​_działania​_-​_dokument​_główny​_final.pdf 0.48MB
Załącznik 1 do Planu działania
Załącznik​_1​_do​_Planu​_działania​_final.pdf 0.51MB
Załącznik 2 do Planu działania
Załącznik​_2​_do​_Planu​_działania​_final.pdf 2.10MB
Action Plan main document final
Action​_Plan​_main​_document​_final.pdf 0.45MB
Action Plan Appendix 1
Action​_Plan​_Appendix​_1​_Methodology​_for​_the​_Calculation​_of​_Linear​_Trajectories​_final.pdf 0.41MB
Action Plan Appendix 2
Action​_Plan​_Appendix​_2​_Linear​_trajectories​_final.pdf 2.04MB