W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych

25.03.2020

Możliwość zdalnych posiedzeń zarządów i rad nadzorczych. W obliczu walki z koronawirusem Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego przygotowała projekt regulacji usprawniających funkcjonowanie organów spółek.

Plansza Prace Legislacyjne

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się rozwiązania wypracowane przez Komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego. Komisja ta działa w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zmiany mają umożliwić odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W obliczu pandemii koronawirusa nowe przepisy pozwalają na sprawne funkcjonowanie organów spółek, także w przypadku, gdy ich członkowie nie mają możliwości fizycznie uczestniczyć w posiedzeniach. Rozwiązania te będą miały także charakter permanentny - spółki będą mogły z nich korzystać również po ustaniu pandemii.

Proponowane zmiany umożliwią:

  • zdalne odbywanie posiedzeń przez zarządy i rady nadzorcze,
  • zdalny udział w posiedzeniach organów właścicielskich,
  • zdalną pracę zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których umowa spółki lub statut wprost tego nie zakazują,
  • zniesienie zakazu podejmowania zdalnych uchwał dotyczących wyborów przewodniczących i wiceprzewodniczących rady nadzorczej, powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób,
  • w odniesieniu do organów właścicielskich, możliwość wykonywania przez wspólników swoich praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że postanowią wyłączyć tą możliwość w statucie lub umowie spółki.

Wypracowane rozwiązania są pierwszym efektem prac ekspertów zasiadających w Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego, której przewodniczącym jest Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, a jego zastępcą Wiceminister Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa Janusz Kowalski.

W pracach, którymi kierował Wiceminister Janusz Kowalski, a które koordynował Dyrektor Biura Reformy Nadzoru Filip Ostrowski, uczestniczyli wybitni prawnicy. Projekty rozwiązań lub opinie przedstawili prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Michał Romanowski, dr hab. Dominika Wajda, dr. hab. Piotr Pinior, prof. UŚ, dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, dr Radosław Kwaśnicki, dr Paweł Kos, dr Mirosław Cejmer oraz mec. Paweł Tymczyszyn. Zaangażowani w ich opracowanie byli również przedstawiciele środowisk biznesowych – Jan Linke z zarządu PTE Aviva oraz Karol Szymański, który zasiada w radach nadzorczych licznych spółek. Obok przedstawicieli MAP w prace aktywnie zaangażowało się Ministerstwo Sprawiedliwości, które reprezentował wicedyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Artur Grajewski. Prace nad projektem wspierali także Wiceminister Anna Dalkowska z Ministerstwa Sprawiedliwości, Wiceminister Marek Niedużak z Ministerstwa Rozwoju oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru I z Ministerstwa Aktywów Państwowych Marcin Izdebski.

Jak podkreśla Wiceminister Aktywów Państwowych Janusz Kowalski, już dzisiaj wielkim sukcesem Komisji jest to, że stała się ona forum, na którym przedstawiciele wiodących polskich uczelni, wybitni praktycy, przedstawiciele środowisk biznesowych oraz administracji publicznej wspólnie pracują nad rozwiązaniami prawnymi, które mają służyć sprawnej pracy wszystkich polskich spółek. - Zaledwie kilkanaście dni temu mówiłem, że w roku 1934 polscy prawnicy stworzyli kodeks handlowy, na tamte czasy jeden z najbardziej nowoczesnych tego typu aktów w Europie. Zadaniem, jakie stawiamy przed naszymi ekspertami, jest wypracowanie takich rozwiązań dla potrzeb współczesnej Polski. Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy pozwalającej na odbywanie zdalnych posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i organów właścicielskich w dobie zagrożenia koronawirusem, stanowią jedną z najszybszych odpowiedzi europejskich ustawodawców na problemy spółek związane z koronawirusem, a zawarte w nich instrumenty należą do najbardziej nowoczesnych w tej części świata.

Dyrektor Biura Reformy Nadzoru w MAP Filip Ostrowski zauważa, że celem projektu było wypracowanie rozwiązań elastycznych, pozwalających organom spółek na określenie obowiązujących w nich reguł odbywania posiedzeń z wykorzystaniem nowych technologii, przy jednoczesnym odformalizowaniu procesu. Ze względu na obecny rozwój technologiczny, nowe przepisy będzie można stosować także po ustaniu epidemii.

Zdjęcia (4)