W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mój elektryk

Od 22 listopada 2021 r. samochody zeroemisyjne (elektryczne i wodorowe) z państwowymi dopłatami mogą kupować nie tylko osoby fizyczne.

Nabór wniosków o bezzwrotne dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem (kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e) trwa od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet programu „Mój elektryk”. Do występowania o dopłaty uprawnione są: firmy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wsparciem finansowym może być objęty zakup zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie (elektrycznych lub wodorowych). Dla osobowych „elektryków” przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa, w zależności od przebiegu rocznego  –  do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu. Narodowy Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł (nie więcej niż 30 proc kosztów kwalifikowalnych) dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi (kategoria M1) nie obowiązują limity cenowe.

Uruchomienie naboru dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi to ostatni komponent programu priorytetowego „Mój elektryk”, którego głównym celem jest uniknięcie zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie – zarówno indywidualnym, jak i w sektorze firm.  Dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane przedsiębiorcom i instytucjom wpłyną bez wątpienia na rozwój ekologicznej komunikacji w Polsce, gdyż właśnie te podmioty są głównymi nabywcami pojazdów dla swoich flot. Około 80 proc. nowych aut rejestrowanych u nas to samochody firmowe. Upowszechnienie ekologicznych aut poprawi z kolei jakość powietrza, skoro komunikacja, w tym zwłaszcza transport drogowy, odpowiada w naszym kraju za 15 proc.  emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki azotu (NOx). 

Obowiązującą zasadą jest częściowa refundacja kosztu zakupu ekologicznego auta do kwot określonych w regulaminie programu „Mój elektryk”.

Dofinansowanie z NFOŚiGW ma formę refundacji, czyli dotyczy już zrealizowanych zakupów samochodów elektrycznych lub wodorowych. Zastosowany został uproszczony tryb aplikowania o dotację poprzez specjalny moduł Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD): https://gwd.nfosigw.gov.pl Dla wygody wnioskodawców, przygotowano również uproszczony schemat oceny finansowej i ustanawiania zabezpieczeń.

Program „Mój elektryk” przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane  lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Warto przypomnieć, że w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk” już 12 lipca 2021 r. rozpoczął się nabór dla osób fizycznych. Kwota dotacji dla tej grupy beneficjentów wynosi 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych ­– 27 000 zł. Cena auta nie może przekraczać 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Procedura ubiegania się o dotację na „elektryka” przez osoby fizyczne jest również prosta i odbywa się przy minimum formalności. Zainteresowana osoba powinna jedynie przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go w NFOŚiGW w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Aby uzyskać refundację, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online.

Kolejny, ważny krok we wdrażaniu programu „Mój elektryk” stanowiło ogłoszenie przez NFOŚiGW (26 lipca 2021 r.) naboru na banki zainteresowane dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Pierwszym pozytywnie zweryfikowanym bankiem, który w imieniu NFOŚiGW ma udzielać przedsiębiorcom dotacji do leasingu ekologicznych samochodów okazał się  Bank Ochrony Środowiska SA – instytucja finansowa wyspecjalizowana we wspieraniu przedsięwzięć proekologicznych.  16 listopada 2021 r. Bank Ochrony Środowiska SA podpisał pierwsze umowy o współpracy z pierwszymi firmami leasingowymi w ramach realizacji programu „Mój elektryk”. Od tego dnia trzy pierwsze firmy leasingowe mogą przyjmować wnioski o dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych.

Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne

Kontakt w sprawie programu: mojelektryk@nfosigw.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}