W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

30 lat współpracy w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

19.12.2019

Głównym tematem dyskusji w trakcie szczytu IŚE był proces integracji europejskiej krajów regionu Bałkanów Zachodnich. Podczas spotkania w stolicy Włoch Polska po raz kolejny wyraziła swoje poparcie dla europejskich aspiracji tych państw.

30 lat współpracy w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

– Zdecydowanie popieramy utrzymanie na czele agendy politycznej kwestii rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie – powiedział podczas spotkania wiceminister Paweł Jabłoński. Podkreślił jednocześnie, że reformy w Albanii i Macedonii Północnej powinny być kontynuowane, mimo ostatnich niezadowalających decyzji Rady Europejskiej w sprawie obu tych państw. – Mam nadzieję, że refleksja nad skutecznością polityki rozszerzenia UE nie będzie opóźniała rozpoczęcia negocjacji z Albanią i Północną Macedonią – dodał. Wiceszef MSZ odniósł się także z uznaniem do wkładu IŚE w proces integracji europejskiej, której naczelnym celem było wspieranie jej członków w ich wysiłkach na rzecz członkostwa w UE.

W trakcie spotkania w Rzymie wiceminister Jabłoński wspomniał także o projekcie Partnerstwa Wschodniego, wskazując, że pozostaje ono jedynym kompleksowym podejściem całej UE do jej wschodnich sąsiadów. Mówiąc o 10. rocznicy ustanowienia tej inicjatywy wiceszef polskiej dyplomacji ocenił, że jest to jedna z najbardziej udanych inicjatyw polityki zagranicznej UE. – Uważamy, że utrzymanie polityki Partnerstwa Wschodniego na wysokim miejscu w agendzie UE w następnej dekadzie ma kluczowe znaczenie, ponieważ daje ono krajom partnerskim objętym tą inicjatywą możliwość bliższej współpracy z UE, a szerzej - z zachodnim światem wartości – podkreślił wiceminister.

Ważnym tematem dyskusji były także perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej w gronie uczestników IŚE. W tym kontekście wiceminister Jabłoński zaznaczył, że wzmacnianie potencjału gospodarek krajów należących do IŚE wymagać będzie zapewnienia optymalnych powiązań infrastrukturalnych.  Ocenił także, że istniejąca infrastruktura transportowa stanowi obecnie duże wyzwanie w większości państw członkowskich IŚE. – Polska jest gotowa, by wspólnie z innymi państwami członkowskimi UE należącymi do IŚE wypracować rozwiązania na rzecz  poprawy połączeń w zakresie energii, transportu i infrastruktury komunikacyjnej – zaznaczył wiceszef polskiego resortu dyplomacji. Wskazał przy tym, że te działania są także  głęboko zakorzenione we wszystkich filarach Inicjatywy Trójmorza.

W tegorocznym szczycie IŚE w Rzymie uczestniczyli przedstawiciele 17 państw regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-wschodniej należących do inicjatywy. Podczas spotkania nastąpiło formalne przekazanie rocznego przewodnictwa Czarnogórze, która od 1 stycznia 2020 r. kierować będzie pracami w ramach IŚE.

***

Inicjatywa Środkowoeuropejska (IŚE) to zinstytucjonalizowana forma współpracy państw Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej. Wywodzi się z Inicjatywy Czterostronnej (Quadragonale), powołanej w listopadzie 1989 roku w Budapeszcie przez Austrię, Jugosławię, Węgry i Włochy. Po przystąpieniu Czechosłowacji w 1990 roku inicjatywa była znana jako Pentagonale, a po przystąpieniu Polski – Hexagonale. Pod obecną nazwą działa od marca 1992 roku. W Trieście mieści się stały Sekretariat Wykonawczy IŚE.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Fot.: Anna Wawrzyniak / MSZ