W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs na pracę magisterską

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od 1989 r. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej, a także, szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Zgłoszenia w tegorocznej XXXII edycji Konkursu mogą Państwo nadsyłać do 15 października 2020 r.

 

Zasady organizacji Konkursu:

Obronione prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 15 października każdego roku (liczy się data wpływu pracy do MSZ). Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

  •  priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
  • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
  • prawa człowieka;
  • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
  • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konkursu, terminów rozstrzygnięcia, wysokości nagród, zawarte są w poniższych aktach prawnych:

Materiały

Zarządzenie nr 9 z dnia 13.01.2015 ws. wprowadzonych zmian dot. organizacji konkursu
Zarzadzenie​_nr​_9​_Ministra​_Spraw​_Zagranicznych​_z​_dn​_13​_01​_2015​_​_ws​_zmiany​_zasad​_organizacji​_konkursu.pdf 0.57MB
Zarządzenie nr 17 z dnia 12.06.2014 ws. zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu
Zarzadzenie​_nr​_17​_z​_dnia​_12​_06​_2014​_ws​_zmiany​_dot​_terminu​_rozstrzygniecia​_Konkursu.pdf 0.20MB
Zarządzenie nr 9 z dnia 28.03.2012 ws konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
Zarzadzenie​_nr​_9​_Ministra​_Spraw​_Zagranicznych​_z​_dn​_28​_03​_2012​_ws​_konkursu​_Ministra​_na​_najlepsza​_prace​_magisterska​_z​_zakresu​_wspolczesnych​_stosunkow​_miedzynarodowych.pdf 1.44MB
Zarządzenie nr 27 z dnia 30.07.2018 r. ws zmiany tematów oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską
zarzadzenie​_nr​_27​_z​_dnia​_30​_07​_18​_ws​_zmiany​_terminu​_i​_tematow​_konkursu.pdf 0.21MB

Zasady zgłaszania prac:

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona, na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:
a) opinię recenzenta;
b) opinię promotora;
c) życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.   

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską znajduje się w załączniku poniżej.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować:

Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich.

Materiały

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu Ministra SZ
Informacja​_dotyczaca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_-art​_13​_14​_Praca​_magisterska​_konkurs​_AD.docx 0.02MB