W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Czaputowicz otworzył 8. edycję Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji

03.10.2019

- Sprzeciwiamy się wszelkim formom ograniczania wolności religii i wyznania oraz potępiamy wszelkie akty przemocy i dyskryminacji z powodów religijnych lub światopoglądowych – zaznaczył minister Jacek Czaputowicz podczas panelu otwierającego tegoroczną konferencję Warszawski Dialog na rzecz Demokracji.

Minister Czaputowicz otworzył 8. edycję Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji

Inaugurując 8. edycję Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji, zorganizowaną pod hasłem „Wolność religii lub wyznania jako filar demokracji”, minister spraw zagranicznych podkreślił, że wolność religii jest ściśle związana z innymi podstawowymi swobodami, takimi jak wolność wypowiedzi, czy wolność zebrań i stowarzyszeń, które stanowią podstawę demokratycznych społeczeństw. Temat wolności religii wynika bezpośrednio z polskich priorytetów w zakresie praw człowieka i jest naturalną konsekwencją dotychczasowego zaangażowania Polski w promocję wolności religii lub wyznania jako uniwersalnego prawa człowieka.

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz podkreślił działania Polski na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości religijnych, zapewnienia wolności religii i wyznania oraz ochronę ofiar prześladowań religijnych, w szczególności chrześcijan. Przejawem naszego zaangażowania w tym obszarze jest inicjatywa Polski ustanowienia Międzynarodowego dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy na tle religijnym, który od tego roku jest obchodzony 22 sierpnia.

Jako czynniki mogące przyczynić się do rozwiązania problemu ograniczania wolności religijnej minister Czaputowicz wskazał edukację promującą tolerancję i szacunek dla innych wyznań, odpowiedzialność państw za rozliczanie sprawców przemocy wobec mniejszości religijnych, a także dialog i współpracę wszystkich zainteresowanych stron. - Polska ma długą tradycję międzyreligijnej tolerancji i pokojowego współistnienia wspólnot religijnych – powiedział minister. Jak dodał, dialog międzyreligijny oraz ponadnarodowa sprawiedliwość są narzędziami, które mogą prowadzić do trwałego pokoju.

Warszawski Dialog na rzecz Demokracji jest cykliczną konferencją, organizowaną od 2012 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z takimi partnerami jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wspólnota Demokracji, Instytut Pamięci Narodowej, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział liczne grono przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, reprezentantów środowiska akademickiego, organizacji międzynarodowych i polityków z całego świata. Celem konferencji jest dyskusja nad znaczeniem demokracji we współczesnym świecie, wyzwaniami stojącymi przed społeczeństwami demokratycznymi oraz tymi, które znajdują się na ścieżce transformacji, dążąc do ugruntowania demokracji.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Sebastian Indra / MSZ

Wideo