Ministrowie Jacek Czaputowicz i Heiko Maas o przyszłości Unii Europejskiej

Debata o przyszłości Europy

Szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji Jacek Czaputowicz i Heiko Maas wzięli udział w debacie na temat przyszłości Europy, zorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasadę Niemiec w Warszawie.

–  Dzisiejsze spotkanie odbywa się w przededniu 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska bardzo ceni sobie to członkostwo – powiedział minister Czaputowicz. Podkreślił jednocześnie, że nasz kraj dąży do tego, by Unia Europejska była silna, demokratyczna i sprawna. – Powinna być jedna, bez podziałów, bo tylko jedna będzie odgrywać rolę w świecie – dodał.

– Naszym zdaniem istnieje możliwość poszukiwania konsensusu w Unii Europejskiej, co do określenia kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – stwierdził szef polskiego MSZ, wskazując w tym kontekście sankcje wobec Rosji, czy wspólne stanowisko w sprawie brexitu. – UE jest na tyle homogeniczna pod względem wartości i kultury, że poszukiwanie konsensusu w polityce zagranicznej, to byłoby najlepsze – naszym zdaniem – rozwiązanie - podkreślił minister Czaputowicz.

Zdaniem ministra Heiko Maasa Niemcy i Polska powinny ściśle uzgadniać swoje stanowiska i  rozmawiać na temat przyszłości Europy.  – Ważne jest, żeby nie tylko Niemcy i Francja konsultowały się, ale również, żeby Niemcy i Polska znajdowały wspólne odpowiedzi na wszystkie wyzwania, żebyśmy byli siłą napędową projektu europejskiego – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji. Zauważył przy tym, że duża większość państw UE jest zgodna w dziedzinie polityki zagranicznej.

Wspólna debata w ramach konsultacji obywatelskich była realizacją zapowiedzi zawartej w oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, podpisanym w listopadzie ubiegłego roku. W debacie, moderowanej przez Sławomira Dębskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Danielę Schwarzer, Dyrektor Niemieckiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych (DGAP), wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ośrodków eksperckich oraz liczne grono studentów.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Fot. Gabriel Piętka / MSZ

Galeria zdjęć

Navigation Menu

Metrics