W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ministrowie spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego w Warszawie o kwestiach dwustronnych i sytuacji młodzieży

12.04.2019

– Mam nadzieję, że ta sesja będzie forum wymiany dobrych praktyk i wzajemnego wsparcia, zarówno w ramach Bałkanów Zachodnich, jak i pomiędzy Bałkanami Zachodnimi a Unią - powiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz otwierając spotkanie ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego.

Spotkanie ministerialne Procesu Berlińskiego

Spotkanie w Warszawie było pierwszym spotkaniem na szczeblu ministerialnym w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim (PB) – inicjatywie wspierającej współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich, która uzupełnia politykę rozszerzenia UE.  Nasz kraj uczestniczy w Procesie od 2018 r. – Polska przystąpiła do Procesu Berlińskiego, bo byliśmy przekonani, że możemy wnieść wartość dodaną ze względu na przeprowadzone systemowe i gospodarcze reformy, które doprowadziły do przystąpienia do Unii Europejskiej – podkreślił szef MSZ. Zaznaczył przy tym, że Polska wspiera europejskie aspiracje partnerów z Bałkanów Zachodnich także w kontaktach dwustronnych. – Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami z okresu transformacji ustrojowej, gospodarczej oraz akcesji do Unii Europejskiej – dodał.

Wydarzenie rozpoczęło się 11 kwietnia kolacją wydaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, podczas której rozmawiano aktualnych wyzwaniach stojących przed regionem Bałkanów Zachodnich oraz całym naszym kontynentem. Prezydent Duda podkreślił, że Bałkany Zachodnie są ważnym komponentem stabilnej i prosperującej  Europy oraz zwrócił uwagę na potrzebę wspólnych wysiłków, by szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu przyniósł konkretne rezultaty.  Wyraził jednocześnie przekonanie, że Polska i region Europy Środkowej może odegrać istotną rolę w przybliżeniu euroatlantyckiej perspektywy państw bałkańskich. Istotnym tematem debaty była także sytuacja młodzieży z regionu Bałkanów Zachodnich. Uczestnicy spotkania poruszyli m.in. kwestie zatrudnienia, edukacji, kultury, przedsiębiorczości oraz roli młodzieży w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji w regionie. Współpraca młodzieży z państw Bałkanów Zachodnich i UE jest ważnym środkiem do budowania więzi między naszymi społeczeństwami. Gośćmi spotkania w Pałacu Prezydenckim byli przy tej okazji przedstawiciele Regionalnej Organizacji Współpracy Młodzieży (RYCO).

W drugim dniu spotkania ministerialnego dyskusja dotyczyła współpracy regionalnej i otwartych kwestii dwustronnych w regionie, których rozwiązanie, zdaniem szefa polskiej dyplomacji, jest konieczne, aby współpraca gospodarcza i infrastrukturalna mogła w pełni zrealizować swój potencjał. 

– Będziemy rozmawiać o stosunkach dobrosąsiedzkich, bo są one kluczem do pomyślnej współpracy we wszystkich innych obszarach: gospodarce, projektach infrastrukturalnych, kulturze, nauce i rozwoju kontaktów międzyludzkich – podkreślił minister Czaputowicz. Wskazał jednocześnie na przełomowe sukcesy w tym zakresie – porozumienie z Prespy w sprawie nazwy państwa podpisane przez Grecję i Macedonię Północną, „Traktat o przyjaźni, współpracy i dobrosąsiedzkich stosunkach” między Bułgarią a Macedonią Północną i zawarte w ubiegłym tygodniu przez „bałkańską szóstkę” regionalne porozumienie o redukcji opłat roamingowych.  Szef MSZ wyraził ponadto przekonanie, że budowanie wzajemnych połączeń jest jednym z najważniejszych wymiarów Procesu Berlińskiego, zapewniając łatwiejszy przepływ ludzi i idei.

Podczas spotkania wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, pełnomocnik rządu ds. organizacji Szczytu Bałkanów Zachodnich, przedstawił program polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim oraz stan przygotowań do Szczytu w Poznaniu. Oprócz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i Forum Biznesu w Poznaniu zorganizowane zostanie po raz pierwszy forum think-tankow.

W Procesie Berlińskim uczestniczy sześć państw Bałkanów Zachodnich, które są kandydatami (Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania) oraz potencjalnymi kandydatami (Bośnia i Hercegowina, Kosowo) do członkostwa w UE oraz są objęte unijną polityką rozszerzenia. W procesie uczestniczą ponadto niektóre państwa członkowskie UE – Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowenia, Wielka Brytania i Włochy. W pracach PB biorą udział także Komisja Europejska, międzynarodowe instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe i regionalne. 

Warszawskie spotkanie ministerialne miało charakter przygotowawczy przed poznańskim Szczytem Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się 5 lipca br.

minister Jacek Czaputowicz odbył również rozmowy dwustronne z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem. Ministrowie omówili kalendarz wydarzeń i spotkań polsko-niemieckich planowanych na najbliższe miesiące oraz zakres współpracy Polski i Niemiec na forach wielostronnych, w tym Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Po południu obydwaj ministrowie wzięli udział w publicznej debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej.

  

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Fot. Gabriel Piętka / MSZ

Materiały

Komunikat polskiego przewodnictwa Procesu Berlińskiego po spotkaniu ministerialnym
Chair's​_communique.docx 0.01MB
Galeria zdjęć