O współpracy gospodarczej i w dziedzinie bezpieczeństwa w Kairze

Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Egiptu

- Egipt pozostaje w gronie kluczowych partnerów Polski w Afryce i świecie arabskim – powiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz w niedzielę, w pierwszym dniu roboczej wizyty w Egipcie.‎

Polski minister spraw zagranicznych rozmawiał ze swoim egipskim odpowiednikiem Samehem Hassanem Shoukrim zarówno o relacjach dwustronnych – przede wszystkim o współpracy gospodarczej,‎ współpracy w zakresie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego, w dziedzinie kultury i nauki oraz turystyki – jak i międzynarodowych. Rozmowy koncentrowały się wokół problematyki bezpieczeństwa i migracji oraz regionalnej roli Egiptu.Szczególną uwagę ministrowie poświęcili także relacjom Egiptu z UE i współpracy obu krajów w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ.  

– Polska dostrzega możliwości rozwoju współpracy w sektorach: energetycznym, wydobywczym i przemysłowym, zwłaszcza w produkcji maszyn rolniczych i w przemyśle rolno-spożywczym – powiedział minister Jacek Czaputowicz zwracając jednocześnie uwagę na duży potencjał rozwoju współpracy Polski i Egiptu w dziedzinie handlu i inwestycji. Odnosząc się do możliwości zacieśniania współpracy naszych przemysłów obronnych minister Jacek Czaputowicz wskazał m.in. na modernizację sprzętu wojskowego.

Minister Czaputowicz podkreślił, że Egipt to kluczowy partner Polski w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu.

W kontekście egipskiej prezydencji w Unii Afrykańskiej szefowie resortów dyplomacji omówili najważniejsze aspekty sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym aktualne działania wojskowe w Libii, sytuację polityczno-społeczną Sudanu, konflikt syryjski oraz wyzwania stojące wobec bliskowschodniego procesu pokojowego. - Mając świadomość kluczowej roli, jaką Egipt odgrywa w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, chcielibyśmy zachęcić naszych partnerów z Kairu do włączenia się w prace grup roboczych powołanych w wyniku ustaleń Konferencji Bliskowschodniej w Warszawie z 14 lutego 2019 r. – powiedział minister Czaputowicz. Dodał również, że Polska dostrzega i docenia stabilizacyjną rolę Egiptu w regionie, zarówno w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jak i mediacji dotyczących Syrii i Libanu, a także jako członka globalnej koalicji antyterrorystycznej oraz koalicji państw arabskich podejmujących interwencję w Jemenie. 

– Doceniamy zaangażowanie Egiptu w utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w szczególności udział w operacjach pokojowych ONZ, i wysoko cenimy działania podejmowane przez Egipt w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2016-2017 – zaznaczył szef polskiego MSZ. Jednocześnie przypomniał polskie priotytety w Radzie, obejmujące m.in. rzestrzeganie prawa międzynarodowego, walkę z terroryzmem, zapobieganie konfliktom, operacje pokojowe ONZ, nowe zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także reformę metod pracy RB ONZ. 

W trakcie rozmów plenarnych w egipskim MSZ minister Jacek Czaputowicz wyraził poparcie dla działań rządu w Kairze w walce z terroryzmem oraz we wdrażaniu reform społeczno-ekonomicznych, mających na celu dalszą stabilizację i  przyspieszenie rozwoju gospodarczego tego stumilionowego kraju. W związku z tym podkreślił polskie wsparcie dla toczącego się procesu wznawiania dialogu miedzy Egiptem a Unią Europejską. Minister zaznaczył, że jako członek Unii Europejskiej Polska wysoko ceni podejmowane przez Egipt działania mające na celu rozwój relacji ze wspólnotą oraz implementację priorytetów partnerstwa UE-Egipt.

‎Minister Jacek Czaputowicz spotkał się dzisiaj także z sekretarzem generalnym Ligi Państw Arabskich Ahmedem Aboulem Gheitem. Rozmówcy poruszyli kwestie bezpieczeństwa regionalnego, w tym dotyczące sytuacji w Libii oraz Syrii oraz bliskowschodniego procesu pokojowego. Omówili też rezultaty  Konferencji Ministerialnej nt. Pokoju i Bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, którą Polska współorganizowała z USA w lutym br. w Warszawie, jak również dalsze kroki planowane w ramach procesu warszawskiego. Minister przedstawił m.in. ustalenia dotyczące powołania grup roboczych w ramach tego procesu. 

Szef MSZ wyraził satysfakcję z bardzo dużej w ostatnim czasie dynamiki relacji między Unią Europejską a Ligą Państw Arabskich. Została ona zapoczątkowana podpisaniem w 2015 r. protokołu współpracy, dzięki czemu zyskała właściwe instrumenty, by stawić czoła wspólnym wyzwaniom, w szczególności w zakresie polityki klimatycznej, migracji oraz walki z ekstremizmem i terroryzmem.  

Minister Czaputowicz spotkał się ponadto w Kairze z Patriarchą Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Papieżem Tawardosem II. – Polska jest zainteresowana wzmacnianiem tolerancji religijnej i kulturowej w regionie północnej Afryki i wszędzie na świecie – powiedział szef polskiej dyplomacji. Podkreślił głęboko zakorzenioną solidarność Polski z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie, która przejawia się m.in. w realizacji przez rząd i Kościół katolicki programów pomocowych w tym regionie. Minister Czaputowicz odnotował też działania władz egipskich na rzecz przetrwania i rozwoju wspólnot chrześcijańskich. ‎Szef MSZ pozytywnie ocenił rolę Kościoła koptyjskiego w świecie muzułmańskim. 

Szef polskiej dyplomacji wziął także udział w organizowanym przez Ambasadę RP w Egipcie przyjęciu z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja. 

Jutro szef polskiego MSZ spotka się z  ministrem starożytności Arabskiej Republiki Egiptu Khaledem El Ananym, z którym będzie rozmawiał o zaangażowaniu polskich archeologów w badania w Egipcie, a także z szejkiem Ahmedem Al Tayyebem, Wielkim Imamem Al-Azharu, by porozmawiać o współpracy Polski i Egiptu w dziedzinie dialogu międzyreligijnego.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Fot. Gabriel Piętka / MSZ

Navigation Menu

Metrics