Oświadczenie MSZ w związku z wyrokiem nałożonym na Pavlo Gryba

Budynek MSZ

Z najwyższym niepokojem przyjęliśmy informację o wyroku sześciu lat pozbawienia wolności dla ukraińskiego 20-latka Pawło Hryba, podstępnie porwanego w sierpniu 2017 roku przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa na terytorium Białorusi.

Proces cywilnego obywatela Ukrainy Pawło Hryba toczący się przed wojskowym trybunałem w Rostowie nad Donem miał pokazowy charakter. Stanowi on kolejny przypadek zaangażowania rosyjskiego sądownictwa w szersze agresywne działania Rosji w Europie.

Kategorycznie żądamy uwolnienia zarówno Pawło Hryba, jak i wszystkich pozostałych nielegalnie przetrzymywanych przez Rosję obywateli Ukrainy, a do tego czasu - zapewnienia potrzebującym należytej opieki lekarskiej i kontaktu z rodzinami. Apelujemy też o zapewnienie dostępu do tych osób ukraińskich służb konsularnych.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Navigation Menu

Metrics