W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie (PW) to polityka zagraniczna Unii Europejskiej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa skierowana do sześciu państw: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Głównym inicjatorem utworzenia PW jako ustrukturyzowanej polityki, która wspierałaby współpracę regionalną i służyła zacieśnieniu relacji UE z partnerami z Europy Wschodniej, były Polska i Szwecja. Inicjatywa przedstawiona w trakcie szczytu Rady Europejskiej w czerwcu 2008 r. spotkała się z poparciem Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE. Program zainaugurowano oficjalnie 7 maja 2009 r. w Pradze na szczycie szefów państw i rządów UE oraz państw partnerskich. W 2019 r. minie 10 lat od utworzenia polityki Partnerstwa Wschodniego. Stronie polskiej zależy na wykorzystaniu tej okazji do intensywnej promocji PW poprzez wydarzenia kulturalne, polityczne i eksperckie oraz do podjęcia pogłębionej refleksji nad przyszłością PW po 2020 r.

Filary PW

Wzmocnienie instytucji państwa i dobre rządzenie

Głównym celem tego filaru jest poprawa jakości instytucji państwa poprzez wspieranie reform w administracji publicznej, służbie cywilnej i sądownictwie oraz walka z korupcją. Ważną część stanowi współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Rozwój gospodarczy – wykorzystanie możliwości rynkowych

Wdrażanie powyższego filaru ma na celu zapewnienie stabilności makroekonomicznej w regionie poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wyrównywanie szans na rynku pracy i różnic rozwojowych między regionami oraz rozwój rynku cyfrowego. Głównym narzędziem są umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu podpisane z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, których implementacja jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed państwami partnerskimi.

Rozbudowa połączeń (connectivity), kwestie energetyczne i środowiskowe

Connectivity obejmuje rozbudowę zarówno połączeń „twardych” (transportowych, energetycznych, cyfrowych, międzyludzkich), jak i „miękkich” (standardy, dobre praktyki itp.). Ma to prowadzić do trwałego powiązania ze sobą UE oraz krajów PW pod względem prawnym i infrastrukturalnym, które będzie skutkować ściślejszą współpracą na poziomie społecznym, gospodarczym oraz politycznym.

Poprawa mobilności i kontakty międzyludzkie

Ułatwienia wizowe, jak też wzmocnienie infrastruktury komunikacji (digitalizacja, znoszenie roamingu, budowa połączeń) ma docelowo zwiększyć liczbę wizyt obywateli wschodniego sąsiedztwa w Unii, a przez to bezpośredni kontakt z jej mieszkańcami. Wzmocnienie programów wymiany młodzieży wpływa pozytywnie na rozwój relacji międzyludzkich.

{"register":{"columns":[]}}