W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska pomoc

Polska pomoc to nazwa programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanego na mocy Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej. Program ten obejmuje działania podejmowane przez organy administracji rządowej w celu udzielania pomocy państwom rozwijającym się lub ich społeczeństwom.

Program zakłada:

  1. Udzielanie pomocy rozwojowej, polegającej w szczególności na:
    • promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowieka;
    • wspieraniu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowaniu działań zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.
  2. Udzielanie pomocy humanitarnej, polegającej w szczególności na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony ludności poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka;
  3. Prowadzenieedukacji globalnej, mającej na celu podniesienie świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności między państwami.

Na podstawie ww. ustawy Rada Ministrów przyjmuje dokument o nazwie Wieloletni program współpracy rozwojowej określający obszary geograficzne i tematyczne działań wspieranych przez Polskę. Dążąc do realizacji postanowień programu, instytucje rządowe współpracują z organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademię Nauk i jednostkami jej podległymi oraz ze szkołami wyższymi na poziomie krajowym, a także z organizacjami międzynarodowymi (Unia Europejska; Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Projekty z zakresu pomocy rozwojowej są również realizowane za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych. Innymi formami współpracy rozwojowej są: program „Wolontariat polska pomoc", działalność Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, a także programy stypendialne (im. Stefana Banacha oraz im. Ignacego Łukasiewicza).

Materiały

Portal Polska pomoc
Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016–2020
Program​_aktualizacja​_2016-2020.pdf 0.61MB