W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska w ONZ

Polska jest aktywnym członkiem ONZ w każdym z trzech filarów działalności Organizacji: prawa człowieka, pokój i bezpieczeństwo, rozwój.

Coraz więcej problemów współczesnego świata ma zasięg globalny i wymaga wspólnej reakcji wszystkich państw. ONZ jest miejscem, w którym można uzgodnić odpowiedzi na globalne wyzwania, a także skoordynować wysiłki międzynarodowe w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy konieczna jest pilna reakcja na różnego rodzaju kryzysy.

Obecnie ONZ liczy 193 państwa. Najmłodszym państwem członkowskim jest Sudan Południowy, przyjęty do ONZ w lipcu 2011 r.

Podstawą funkcjonowania ONZ jest Karta Narodów Zjednoczonych, która formułuje cele i zasady Organizacji. Jej głównymi organami są: Zgromadzenie Ogólne (ZO ONZ), Rada Bezpieczeństwa (RB ONZ), Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC), Sekretariat oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS). Na czele Organizacji stoi Sekretarz Generalny. Funkcję tę od 1 stycznia 2017 r. pełni António Guterres.

Pokój i bezpieczeństwo

Polska w Radzie Bezpieczeństwa 

Polska sprawuje w latach 2018–2019 funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa

Operacje pokojowe

Operacje pokojowe ONZ są prowadzone od 1948 r., gdy Rada Bezpieczeństwa zezwoliła na umieszczenie obserwatorów na Bliskim Wschodzie. ONZ przeprowadziła dotąd 70 operacji pokojowych, w tym 57 po 1988 r. W ciągu kilku dekad w operacjach pokojowych ONZ uczestniczyły setki tysięcy personelu wojskowego, a także dziesiątki tysięcy policjantów i cywilów z ponad 120 państw. Ponad 3300 żołnierzy sił pokojowych z blisko 120 państw zginęło podczas służby pod flagą ONZ. Polska ma długą i chlubną tradycję udziału w misjach pokojowych. W 2018 r. Polska formalnie zgłosiła gotowość do zwiększenia swego wysiłku w ramach misji pokojowych ONZ.  

UN Peacekeeping

Prawa człowieka

Informacje o systemie praw człowieka w Narodach Zjednoczonych dostępne są tutaj.

Rozwój

Programy i fundusze Narodów Zjednoczonych

Programy i fundusze systemu NZ ustanawiane są głównie dla podejmowania działań na rzecz rozwoju, niesienia pomocy humanitarnej oraz promowania praw człowieka. Wśród nich do najszerzej rozpoznawalnych zaliczamy: Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Konferencję NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR).