W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przydatne linki

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory.

Materiały

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce
Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych AIIB
Bank Rozwoju Rady Europy / Council of Europe Development Bank (CEB)
Bank Światowy / The World Bank (IRBD)
Bank Światowy w Polsce
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP w Polsce
Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa
Europejska Agencja Praw Podstawowych / European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej /European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex)
Europejska Organizacja Badań Jądrowych / European Organization for Nuclear Research (CERN)
Europejski Bank Centralny / European Central Bank
Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank (EIB)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju / European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej / European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych / United Nations Population Fund (UNFPA)
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet / United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom / United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)
International Computing Centre (UNICC)
Interpol
Komisja Europejska / European Commission
Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce
Komisja Międzynarodowej Służby Cywilnej / International Civil Service Commision (ICSC)
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu / United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej / International Atomic Energy Agency (IAEA)
Międzynarodowa Korporacja Finansowa / International Finance Corporation (IFC)
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji / International Organization for Migration (IOM)
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM, Biuro w Warszawie
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego / International Civil Aviation Organization (ICAO)
Organization (ICAO) - Międzynarodowa
Międzynarodowa Organizacja Pracy / International Labour Organization (ILO)
Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Renowacją Dziedzictwa Kulturowego / International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa / International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy / International Monetary Fund (IMF)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Biuro Regionalne Przedstawiciela dla Europy Centralnej i Wschodniej w Polsce
Międzynarodowy Trybunał Karny / International Criminal Court (ICC)
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny / International Comunication Union (ITU)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) /Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) / United Nations (UN)
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury / UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego /United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego /United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa / Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej / Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego / North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC)
Pakt Stabilności dla Europy Południowo - Wschodniej / Stability Pact for South Eastern Europe
Parlament Europejski Biuro Informacyjne w Polsce
Polski Komitet ds. UNESCO
Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
Powszechny Związek Pocztowy / Universal Postal Union (UPU)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich / United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju / United Nations Development Programme (UNDP)
Rada Europy / Council of Europe
Rada Państw Morza Bałtyckiego / Council of the Baltic Sea States
Światowa Organizacja Meteorologiczna / World Meteorological Organization (WMO)
Światowa Organizacja Turystyczna / World Tourism Organisation (WTO)
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej / World Intellectual Property Organization (WIPO)
Światowa Organizacja Zdrowia / World Health Organisation (WHO)
Światowy Program Żywnościowy / World Food Programme (WFP)
Unia Europejska / European Union (EU)
Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS / Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)