W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Trójkąt Weimarski

Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego obejmuje wiele ważnych obszarów, także z udziałem społeczeństw Polski, Francji i Niemiec.

Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego ma mocne podstawy do działania i duży potencjał do dalszego rozwoju, zwłaszcza obecnie, gdy toczą się rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej.

Trójkąt Weimarski powołany został w sierpniu 1991 r. w Weimarze przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Jego utworzenie miało na celu przezwyciężenie podziałów Europy poprzez integrację Polski ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Cel ten został osiągnięty poprzez przystąpienie Polski do NATO, a następnie do UE.

Obecnie Trójkąt Weimarski stanowi miejsce konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w ważnych sprawach polityki europejskiej. Celowi temu służą polityczne rozmowy na różnych szczeblach administracji rządowej. W kolejnych latach współpraca weimarska rozszerzona została o kontakty parlamentarzystów Polski, Francji i Niemiec.

Współpraca weimarska to jednak nie tylko kontakty polityczne, ale i społeczne – wymiany młodzieży, kontakty miast i regionów, współpraca kulturalna. Spotkania młodzieży polskiej, francuskiej i niemieckiej odbywają się w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dogodnymi ramami dla weimarskiej współpracy międzyregionalnej są istniejące partnerstwa polsko-niemieckie i polsko-francuskie, a trójstronne kontakty regionów nazywane są „małymi Trójkątami Weimarskimi”. Wzorcowym przykładem jest współpraca między województwem śląskim, francuskim regionem Nord Pas-de-Calais i niemieckim krajem związkowym Nadrenia-Północna Westfalia. Organizowanych jest ponadto wiele trójstronnych przedsięwzięć kulturalnych. Ważnym elementem współpracy weimarskiej jest Nagroda im. Adama Mickiewicza, przyznawana za działania na rzecz pojednania i współpracy w Europie.