W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Marcin Przydacz na spotkaniu grupy roboczej ds. polarnych „Polar Task Force”

18.12.2019

Problematyka skutecznego zarządzania polityką polarną, wyzwania związane z zanieczyszczeniem mórz i oceanów, narzędzia skutecznej dyplomacji cyfrowej w promowaniu polityki polarnej państwa oraz nowe inicjatywy polskich naukowców w wymiarze międzynarodowym były najważniejszymi tematami dzisiejszego spotkania grupy roboczej ds. polarnych (tzw. Polar Task Force).

Wiceminister Marcin Przydacz na spotkaniu Polar Task Force

W wystąpieniu otwierającym spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, eksperci i badacze polarni oraz pracownicy MSZ, wiceminister Przydacz podkreślił wagę, jaką Polska przywiązuje do działalności na obu biegunach. – Polityka polarna, podobnie jak polityka klimatyczna, to istotny komponent polityki zagranicznej – zaznaczył. Przypomniał przy tym, że polska aktywność i skuteczność w sprawach polarnych przekłada się na zaangażowanie na różnych forach oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw. – Polska jest ważnym i liczącym się graczem w sprawach polarnych – powiedział wiceminister Przydacz, przywołując przykład naukowców. – Polscy badacze cieszą się uznaniem i wysoką pozycją na świecie jeśli chodzi o badania Arktyki i Antarktyki – dodał. 

Odwołując się do ostatnich raportów międzynarodowego panelu ONZ ds. zmian klimatu wiceminister Przydacz przypomniał, że postępujące zmiany klimatu wymuszają wypracowanie szerszego, bardziej kompleksowego podejścia do pojawiających się zagrożeń. Dodał przy tym, że kluczowym zagadnieniem pozostaje wzmocnienie wewnętrznej koordynacji i współpracy w kraju, mającej na celu umiejętne analizowanie zachodzących zmian, właściwe reagowanie na nie oraz projektowanie z wyprzedzeniem odpowiednich działań. 

Grupa robocza ds. polarnych (tzw. Polar Task Force) została powołana w ramach resortu spraw zagranicznych w 2011 r. Stanowi roboczą platformę dyskusji dla ekspertów zajmujących się problematyką Arktyki i Antarktyki, zarówno w sprawach naukowo-badawczych, jak również gospodarczych, geopolitycznych czy związanych z turystyką.
 
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ