W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Marcin Przydacz uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. sytuacji praw człowieka na Białorusi

04.09.2020

W piątek podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Marcin Przydacz wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi, zorganizowanym w formule Arria.

Wiceminister Marcin Przydacz uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. sytuacji praw człowieka na Białorusi

Spotkanie – w formie wideokonferencji – zostało zwołane przez Estonię, która w tym roku jest jednym z niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska, wspólnie z dziewięcioma innymi państwami pełniła rolę współ-inicjatorów, co wzmocniło jej wydźwięk. Informację na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi przedstawili: pani Anaïs Marin - Specjalna Sprawozdawczyni ONZ do spraw praw człowieka na Białorusi. Opis pani Marin uzupełnili działacze białoruskich organizacji pozarządowych, którzy podzielili się swoimi doświadczenia i oceną działania reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Pani Swiatłana Cichanouska przedstawiła niezwykle krytyczną ocenę kryzysu politycznego w Republice Białorusi. Zaapelowała o większe zaangażowanie społeczności międzynarodowej, w tym także Narodów Zjednoczonych w rozwiązanie tego kryzysu. Podkreśliła także, że podstawowym wezwaniem wszystkich członków NZ powinno być natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych oraz rozpoczęcie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Zaapelowała także o wysłanie na Białoruś misji obserwacyjnej pod egidą ONZ.

W swoim wystąpieniu wiceszef polskiej dyplomacji wyraził zaniepokojenie Polski bezprecedensową skalą represji prowadzonych przez władze białoruskie wobec pokojowych demonstrantów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych dziennikarzy, wyrażając jednocześnie szczególny niepokój wobec masowych aresztowań uczestników protestów oraz doniesień o przypadkach tortur i nieludzkiego traktowania zatrzymanych, w tym kobiet i dzieci. – Nikt nie może być  poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu; każdy ma prawo do pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się – przypomniał wiceminister Przydacz, wskazując na konieczność przestrzegania przez władze białoruskie prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka.

Jak podkreślił wiceszef polskiego resortu spraw zagranicznych Marcin Przydacz, społeczność międzynarodowa będzie konsekwentnie potępiać reakcję władz białoruskich na powyborcze protesty.  – Dlatego Polska, jako państwo członkowskie zarówno Unii Europejskiej, jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz kraj, który odegrał kluczową rolę w ustanowieniu mandatu Specjalnego Spraw‎ozdawcy do spraw sytuacji praw człowieka na Białorusi, wzywa władze białoruskie do natychmiastowego zwolnienia wszystkich bezprawnie zatrzymanych
i do przeprowadzenia bezstronnych dochodzeń w sprawie wszelkich zarzutów dotyczących łamania praw człowieka – zadeklarował wiceminister Przydacz, zauważając jednocześnie, że tylko dialog między władzami Białorusi a społeczeństwem obywatelskim może przynieść rozwiązanie obecnego kryzysu.

Podsekretarz Stanu w MSZ wskazał również na konieczność wsparcia międzynarodowego dla społeczeństwa obywatelskiego. Niespotykana skala i czas trwania protestów potwierdzają, że naród białoruski jest zdeterminowany do życia w państwie demokratycznym. W tym kontekście wiceminister Przydacz przypomniał o pakiecie pomocowym Rządu RP „Solidarni z Białorusią”, który obejmuje m. in. wsparcie dla osób represjonowanych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i mediów, jak również ułatwienia związane z przekraczaniem granicy RP.

Wystąpienia zdecydowanej większości przedstawicieli państw członkowskich ONZ pozostawały w tym samym duchu, co stanowisko przedstawione przez przedstawiciela Rządu RP - jednoznacznie krytyczne wobec popełnianych przez władze w Mińsku nadużyć i apelowały o rozpoczęcie dialogu.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. Sebastian Indra / MSZ