W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Piotr Wawrzyk wziął udział w Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE 2021

12.10.2021

- Region Morza Śródziemnego odgrywa ważną rolę w wysiłkach na rzecz wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa oraz w poszukiwaniu dróg do odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19. Dlatego przy organizacji kolejnych spotkań kładliśmy nacisk na dialog, aktywnie prosząc naszych Partnerów o pomysły i zaangażowanie się w przygotowania do tej Konferencji – powiedział wiceminister Piotr Wawrzyk w panelu otwierającym tegoroczną Konferencję Śródziemnomorską OBWE.

2021.10.12 Warszawa . Minister Piotr Wawrzyk . OBWE . Wideokonferencja srodziemnomorska .
Fot. Tymon Markowski / MSZ

W dniach 12-13 października w siedzibie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu oraz w formule on-line odbywa się Konferencja Śródziemnomorska OBWE 2021. To coroczne wydarzenie w ramach Partnerstwa Śródziemnomorskiego OBWE (OSCE Mediterranean Partenrship for Co-operation), platformy współpracy OBWE z sześcioma śródziemnomorskimi partnerami: Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Marokiem i Tunezją. W tym roku temat przewodni Konferencji brzmiał: Droga do odporności: odbudowa po pandemii i bezpieczeństwo w OBWE i regionie Morza Śródziemnego (Road to resilience: post-pandemic recovery and security in the OSCE and Mediterranean regions).

W otwarciu wzięli udział: wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, minister spraw zagranicznych Szwecji i obecna Przewodnicząca OBWE Ann Linde, Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid oraz wiceminister spraw europejskich i zagranicznych Albanii Megi Fino. Następnie w panelu wysokiego szczebla uczestniczyli przedstawiciele rządów państw OBWE i partnerów śródziemnomorskich.

Konferencja stanowi dla OBWE kluczowe forum współpracy z partnerami z regionu śródziemnomorskiego, blisko związanymi z dzisiejszą OBWE już od czasów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) i podpisania Aktu Końcowego z Helsinek z 1975 r., który zawierał „rozdział śródziemnomorski”. Spotkania te dają możliwość wymiany doświadczeń oraz poglądów na temat bezpieczeństwa w regionie OBWE i państwach partnerskich. Skupiają się również na obszarach działalności OBWE, które mają szczególne znaczenie dla Partnerów – kwestiach bezpieczeństwa, współpracy w dziedzinach gospodarki i środowiska, prawach człowieka czy wsparcia dla młodzieży.

W sesjach tematycznych poświęconych zwalczaniu przestępczości zorganizowanej wywołanej COVID-19, zwalczaniu handlu ludźmi na rynkach pracy dotkniętych pandemią oraz zrównoważonej odbudowie gospodarek udział biorą eksperci i akademicy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych, agencji rządowych oraz szefowie misji państw Partnerstwa Śródziemnomorskiego przy OBWE.

Polska, jako kraj obejmujący przewodnictwo w OBWE w 2022 r., sprawuje w roku bieżącym przewodnictwo w Partnerstwie Śródziemnomorskim OBWE, w ramach którego zorganizowała już trzy seminaria na szczeblu eksperckim dotyczące post-pandemicznej odbudowy, zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz wspierania szans młodzieży w regionie śródziemnomorskim. Ostatnie w br. roku spotkanie odbędzie się w listopadzie i będzie dotyczyło walki z nielegalnym obrotem dziełami sztuki. Ponadto polskie przewodnictwo aktywnie wspiera projekty pozabudżetowe adresowane do krajów partnerskich.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Fot. Tymon Markowski/MSZ

 

{"register":{"columns":[]}}