Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

Instytut pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, do zadań którego należy wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programach realizowanych przez europejskie konsorcjum EUROfusion w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie syntezy jądrowej. 

Kierownictwo

Dyrektor:  Andrzej Gałkowski

Zastępca dyrektora: Roman Zagórski

Zastępca dyrektora: Paweł Nadrowski  

Kontakt

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego
ul. Hery 23
01-497 Warszawa
województwo mazowieckie

telefon: +48 22 638 14 60

faks: +48 22 666 83 72

strona internetowa: www.ifpilm.pl

e-mail: sekretariat@ifpilm.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.06.2018 13:24
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 14.06.2018 13:24
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska