Komunikat ME ws. KWK „Krupiński”

- Nasze działania restrukturyzacyjne w górnictwie mają na celu całościową poprawę sytuacji w sektorze. Chcemy przywrócić jego rentowność i zapewnić mu perspektywy rozwoju - komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW ws. KWK Krupiński z 1 grudnia 2016 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW 1 grudnia 2016 r. Minister Energii, reprezentujący Skarb Państwa oddał głos „za” przekazaniem KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  -  Trudne decyzje - takie jak dzisiejsza - mają przyczynić się rozwoju górnictwa i całego Śląska i do zapewnienia stabilnego zatrudnienia górnikom. Chcę również po raz kolejny zapewnić, że w wyniku podejmowanych przez nas działań żaden górnik nie straci pracy – podkreśla minister Tchórzewski.

Minister Energii przy podejmowaniu decyzji wziął również pod uwagę informacje zawarte w raporcie Domu Maklerskiego PKO BP z dnia 23 listopada br. Jednocześnie z uzyskanej od Banku PKO BP SA.  w toku wyjaśnień informacji wynika, iż bank podtrzymał stanowisko o konieczności wdrożenia przez GK JSW wszystkich warunków uzgodnionej i zawartej z obligatariuszami umowy restrukturyzacyjnej. Zasadniczym elementem tej umowy jest przekazanie nierentownych aktywów wydobywczych do SRK.

Decyzja o przeniesieniu KWK „Krupiński” do SRK S.A. była przedmiotem wielu wcześniejszych dyskusji Zarządu JSW S.A. z udziałem strony społecznej oraz Kierownictwa Ministerstwa Energii. 

Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej  w ostatnim czasie stopniowo poprawia się. Należy jednak zachować dyscyplinę w kontekście realizacji działań restrukturyzacyjnych, które pozwolą na zwiększenie płynności finansowej i stworzenie warunków do osiągnięcia stałej rentowności Spółki.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.05.2018 09:10
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 06.05.2018 09:10
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl