Minister Dąbrowski na szczycie Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC)

Minister Tomasz Dąbrowski na PTEC

Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – reprezentował Rzeczpospolitą Polskę na inauguracyjnym szczycie Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), który odbył się 14 marca 2019 r. w Houston podczas konferencji CERAWeek. Tematem posiedzenia było wypracowanie obszarów współpracy w sprawach energetycznych.

Inicjatorem P-TEC był Sekretarz Energii USA Rick Perry, który otworzył ministerialny szczyt. W swoim wystąpieniu wskazywał, że Polska jest godnym naśladowania przykładem bardzo dobrego modelu dywersyfikacji oraz współpracy transatlantyckiej. Podkreślił, że strategia rozbudowy infrastruktury dywersyfikacyjnej wsparta dostawami gazu LNG z USA zmienia paradygmaty myślenia o bezpieczeństwie energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to tym ważniejsze w sytuacji, kiedy próba budowy gazociągu Nord Stream 2 burzy solidarność europejską i zwiększa zależność od jednego dostawcy – podsumował.

Minister Dąbrowski wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej identyfikacji zagrożeń i szans dla bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty transatlantyckiej. Polska ma duże doświadczenie w identyfikowaniu, przeciwdziałaniu i wychodzeniu naprzeciw zagrożeniom w sektorze energetycznym. Z tych złych doświadczeń wynika nasza strategia niezależności energetycznej, którą z sukcesami realizujemy – wskazał. Jej głównym celem jest swoboda wyboru sposobu transformacji energetycznej, która nie będzie zależna od zewnętrznych nacisków. Celem naszej współpracy w ramach partnerstwa transatlantyckiego powinno być wsparcie tych działań, ale wymaga to poświęcenia własnych krótkoterminowych interesów narodowych na rzecz dobra wspólnego – podkreślił. Rozbieżności między nami łatwo wykorzystuje Rosja. Nie powinniśmy na to pozwalać – podsumował.

Inicjatywa Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej została ogłoszona przez Ricka Perry’ego, Sekretarza Energii USA, podczas trzeciego szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie we wrześniu 2018 r. Celem inicjatywy ma być rozwój współpracy energetycznej pomiędzy USA i europejskimi sojusznikami. Podczas pierwszego szczytu, który odbył się 14 marca 2019 r. w Houston, strony inicjatywy uzgodniły strategiczne kierunki działań P-TEC. Partnerstwo P-TEC ma być ściśle związane z Inicjatywą Trójmorza i stanowić jedno z forów wdrażania najważniejszych wektorów współpracy trójmorskiej.

Minister Tomasz Dąbrowski na PTEC
Minister Tomasz Dąbrowski i Sekretarz Energii USA Rick Perry
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.03.2019 09:08
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 15.03.2019 09:30
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz