Minister Energii powołał Zespół ds. opiniowania parametrów aukcji mocy

Zespół ds. opiniowania parametrów aukcji mocy

Minister Energii 6 lipca 2018 r. powołał Zespół do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy. Członkami Zespołu zostali przedstawiciele czołowych polskich uczelni technicznych i jednostek badawczych, o potwierdzonej stopniem naukowym wiedzy z dziedziny energetyki i elektroenergetyki. Nominacje wręczył wiceminister energii Tadeusz Skobel 9 lipca 2018r.

Zgodnie z wymogami ustawy o rynku mocy Operator Sieci Przesyłowych przedstawia Ministrowi Energii propozycję parametrów najbliższych aukcji mocy. Z kolei Minister Energii rozporządzeniem określa parametry najbliższej aukcji wstępnej, głównej oraz najbliższych aukcji dodatkowych.

Biorąc pod uwagę przyjęty proces ustalania parametrów aukcji, ich techniczno-ekonomiczny charakter oraz ich znaczenie dla rozstrzygnięcia aukcji mocy, konieczne było powołanie zespołu doradczego, który będzie weryfikował przedstawione przez operatora propozycje parametrów.

Do zadań Zespołu należy m.in. opiniowanie proponowanych wartości parametrów aukcji mocy i przygotowanie propozycji współczynnika wyznaczającego cenę maksymalną na aukcji. Dokonując oceny merytorycznej parametrów, Zespół weźmie pod uwagę potencjalne koszty dla odbiorców energii, wynikające z opłaty mocowej oraz bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w danym roku dostaw.

W skład Zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr inż. Andrzej Kądzielawa, dr inż. Karol Wawrzyniak oraz przedstawiciel Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa ME.

 

 

Zarządzenie Ministra Energii w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy Pobierz plik: pdf Zarządzenie Ministra Energii w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Rozmiar : 0.47MB

Sylwetki członków Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy Pobierz plik: pdf Sylwetki członków Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Rozmiar : 0.18MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.07.2018 12:46
Osoba publikująca: Zuzanna Maruszak
Zmodyfikowano: 26.07.2018 12:46
Osoba modyfikująca: Zuzanna Maruszak