Ministerstwo Energii: Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez Radę Ministrów

Farma wiatrowa

Realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej oraz promujących rozwój spółdzielni energetycznych to najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o OZE przygotowanej w Ministerstwie Energii. Dokument został przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Da to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3TWh.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE. Zmieniona zostaje także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym,  dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.06.2019 13:39
Osoba publikująca: Wojciech Rutkowski
Zmodyfikowano: 25.06.2019 13:39
Osoba modyfikująca: Wojciech Rutkowski