Rząd przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu węgla kamiennego

Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. 

Zaproponowane przepisy przedłużają do 2020 r. okres finansowania zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o. o. . Umożliwiają także finansowanie od 2017 r.  działań wykonywanych po zakończeniu prac w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji.

Projekt zakłada również przeniesienie szczególnych uprawnień wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych z ministra skarbu na ministra energii. Zmienia ponadto przepisów ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, wynikająca z utworzenia działu „gospodarka złożami kopalin” oraz utworzenia części budżetowej – „gospodarka złożami kopalin”.

Proponowane w ustawie rozwiązania pozwolą także m.in. na  uruchomianie  środków budżetowych  na finansowanie zadań określonych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa z części  budżetowej 48 - gospodarka złożami kopalin, będącej w dyspozycji Ministra Energii.

Projekt ustawy skierowany pod obrady RM.

Projekt ustawy skierowany pod obrady RM.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.05.2018 08:50
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 06.05.2018 08:50
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl